Staili ry, kannanotto: Taide- ja taitoaineet paikallisessa opetussuunnitelmatyössä

Valtakunnallinen perusopetuksen tuntijako vahvistettiin 28.6.2012. Parhaillaan tehdään monissa kunnissa päätöksiä, kuinka valtakunnallista tuntijakoa toteutetaan kuntatasolla. Minimituntimäärä peruskoulun aikana on 222 tuntia. Paikallisesti voidaan lisätä minimituntimäärää, mikäli kunta haluaa satsata opetukseen ja kohdentaa tunteja johonkin tiettyyn oppiaineeseen.

Lue lisää...

Kotitalousopettajien liiton kesäkoulutuspäivät 3. – 4.6.2015 Riihimäellä Pohjolanrinteen koululla, Pohjolankatu 8

Keskiviikko 3.6. Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma 2014 käytäntöön 

klo 9.00 -9.30 Ilmoittautuminen ja kahvi

9.30- 10.45 Keskustelua kotitalouden kansallisen arvioinnin toteutuksesta ja tuloksista.
Arviointiraportti luettavissa osoitteessa:
http://karvi.fi/publication/arjen-tiedot-ja-taidot-hyvinvoinnin-perustana/
Alustus aiheeseen: Salla Venäläinen

Lue lisää...

Kannanotto: Alakoulun kotitalousopetuksesta eväitä hyvään elämään

Kotitalousopettajien liiton mielestä oppilailla tulee olla mahdollisuus valita kotitalous valinnaiseksi oppiaineeksi alakoulussa mahdollisimman monessa koulussa ja kunnassa. Vuonna 2016 voimaan tuleva uusi perusopetuksen tuntijako antaa tähän mahdollisuuden. Parhaillaan on menossa eri puolilla maata paikallinen opetussuunnitelmatyö, jossa päätetään alakoulun valinnaisesta opetuksesta.

Lue lisää...

Kannanotto: Hotelli- ja ravintolamuseo valtakunnalliseksi erikoismuseoksi

Hotelli- ja ravintolamuseo hakee valtakunnallisen erikoismuseon asemaa vuonna 2015. Suomalaisella ruokakulttuurilla on jo oma asiamies ja professori. Eduskunnan kotitalouden tukirenkaan mielestä alan muistiorganisaatio, jolla on valtakunnallinen ja tunnustettu status, on luonnollinen ja perusteltu jatke tälle.

Lue lisää...

Kotitalous-stipendi koulunsa päättäville

Kotitalousopettajien liitto - Hushållslärarnas förbund ry julistaa jäsenilleen haettavaksi Kotitalous-stipendit. Stipendit on tarkoitettu keväällä 2015 peruskoulunsa päättäville kotitalouden osaajille, jotka ovat osoittaneet harrastuneisuutta kotitalouden opintoihin. Haettavana on viisitoista (15) 50 euron suuruista stipendiä. Stipendit rahoittaa Otavan kirjasäätiö.

Lue lisää...