Kotitaloutta alakouluun ja paikallisiin opetussuunnitelmiin

Kotitalousopettajien liitto ry:n mielestä kotitalousopetuksen määrää tulee lisätä ja kotitaloutta tarjota valinnaisena läpi koko perusopetuksen ja lukion; nykyisen kaikille yhteisen (yleensä 7 lk.) kolmen vuosiviikkotunnin lisäksi. Perusopetuksen valinnaisuutta on kunnissa vahvistettava niin, että oppilailla on oikeus ja mahdollisuus valita kotitaloutta niin ala- kuin yläkouluissa. Koulut voivat myös perustaa kotitalouspainotteisia luokkia tai opetusta.

Lue lisää...

Kotitalousopettajien liiton jäsenhankintakisa - upeat palkinnot!

Hei liiton jäsen! Hanki uusia jäseniä joukkoomme!

Säännöt:
1) Aikaa on 15.5. asti
2) Lähetä meiliä toiminnanjohtajalle, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. , ja kerro siinä hankkimiesi uusien jäsenten nimet sekä mihin yhdistykseen he liittyvät
3) Jäseneksi liittyvä täyttää liittymislomakkeen nettisivuillamme www.kotitalousopettajat.fi
4) Kun uusi jäsen/jäsenet ovat maksaneet jäsenmaksunsa (jäsenlaskutus lähtee 16.5.) jäseniä hankkinut saa palkintonsa
5) Palkinnot: yhden jäsenen hankkinut saa E.Laihon laadukkaan Kotitalous-essun, useita värejä ja malleja, arvo 35 e
6) Kaksi uutta jäsentä hankkinut saa essun lisäksi mahdollisuuden osallistua maksutta Taito-päiville Riihimäellä la 27.9. sekä lipun iltajuhlaan, arvo 130 e

Onnea jäsenhankintaan!

Lisätietoja: Aira Kuvaja, p. 040 500 8316

Hallitus romuttamassa valinnaisuuden yläkoulussa

Perusopetus ja lukiokoulutus ovat nousseet koulutuspolitiikan keskiöön. Peruskoulun uudistamisessa on haluttu kiinnittää huomiota PISA-tulosten laskun myötä oppilaiden oppimismotivaatioon ja kouluviihtyvyyteen. Opetusministeri Krista Kiuru on käynnistänyt Tulevaisuuden peruskoulu -kehittämistyön, jonka tavoitteena mm. kaventaa tyttöjen ja poikien välistä eroa oppimistuloksissa sekä löytää keinoja kouluviihtyvyyden ja motivaation parantamiseen. Nykyisen hallituksen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa on haluttu mm. vahvistaa taito- ja taideaineiden asemaa sekä kiinnittää huomiota: "Koulujen toiminnassa tulee korostua osallisuus, hyvinvointi, turvallisuus sekä kanssaihmisten kunnioitus (KESU 2011-2016)". Nämä ovat hyviä ja perusteltuja tavoitteita, joiden saavuttamiseen taide- ja taitoaineilla on paljon annettavaa. Yksi askel kohti näitä päämääriä on osoittaa kehysriihessä kolmen vuosiviikkotunnin lisäys peruskoulun valinnaisaineiden tunteihin.

Lue lisää...

Ympäristökasvattajan koulutusohjelmat Helsingissä, Turussa ja Oulussa

YMPÄRISTÖKASVATTAJAN KOULUTUSOHJELMA  Ympäristöalan erikoisammattitutkinto

Työskenteletkö

· varhaiskasvattajana tai opettajana

· nuorisotyössä tai järjestössä

· työyhteisösi ympäristövastaavana tai ekotukihenkilönä

· ympäristökasvatuksen parissa

· tai tähtäätkö näihin tehtäviin?

Lue lisää...

Kotitalouden opetustilat ja työturvallisuus -julkaisu luettavissa verkossa.

http://www.oph.fi/julkaisut/2014/kotitalouden_opetustilat_ja_tyoturvallisuus

Kotitalous on yhteisölliseen käytännön toimintaan osallistava oppiaine, jossa korostetaan taitojen harjaantumista. Opetuksen lähtökohtana on kestävä toiminta ja vuorovaikutus arjessa. Oppilaita osallistetaan yhteisöllisiin käytännön harjoituksiin erilaisissa kodin ruokatalouden, asumisen ja kuluttajateknologian toiminnoissa. Kotitalouden oppimisympäristöksi soveltuvat vuorovaikutukseen ja osallisuuteen aktivoivat tilat. Oppilaat oppivat ajanmukaisia arjen taitoja parhaiten, kun he toimivat turvallisesti ja tekevät työtä yhdessä.

Tässä oppaassa tuodaan esiin näkemyksiä perusopetuksen kotitalouden opetustilojen teknisestä ja toiminnallisesta suunnittelusta ja varustamisesta. Opasta voidaan soveltuvin osin käyttää hyväksi myös muiden kotitalouden opetus- ja kerhotilojen suunnittelussa.