Maailman modernein kemikaalilainsäädäntö palvelee kotitalouksia

Euroopan kemikaalivirasto ja EU:n kemikaalilainsäädäntö takaavat eurooppalaisille kuluttajille maailmassa erityisen vahvan tuen kemikaaliturvallisuuteen ja -tietoon. Suomalaisten, ja eurooppalaisten, kotitalouksien olisi toivottavaa tätä tietoa hyödyntää. Kotitalousopetus on tässä avain asemassa.

Euroopan kemikaaliviraston neuvontapalvelutiimin vetäjä Laura Walin on koulutukseltaan biologi ja juristi. Ennen kemikaalivirastoa hän on työskennellyt yliopistotutkijana, tiedeviestinnän parissa sekä suomalaisessa tutkimushallinnossa. Hän ei ollut koskaan ajatellut kemikaaliviranomaista tai EU:ta uravaihtoehtona, mutta asian ajankohtaiseksi tultua innostui ajatuksesta kovasti.

– Kun Euroopan kemikaalivirasto ECHA haki työntekijöitä Helsinkiin syksyllä 2007, huomasin, että siihenastinen koulutukseni ja työkokemukseni sopivat hyvin haettuun profiiliin. Innostuin myös REACH-asetuksen perusperiaatteista ja siitä ajatuksesta, että olisin mukana tekemässä jotain historiallista, eli toimeenpanemassa maailmanlaajuisesti mullistavaa kemikaalilainsäädäntöä, kertoo Walin.

– Minut palkattiin alun perin neuvontapalveluun ja oltuani välillä vuosikausia muissa tehtävissä ECHA:ssa palasin puolitoista vuotta sitten sinne tiiminvetäjäksi.

Eurooppalainen kemikaalilainsäädäntö takaa kuluttajille kattavan tiedon kemikaaleista

Kemikaaleista on EU:n kemikaalilainsäädännön myötä paljon tietoa tarjolla, ja tämä on maailmassa hyvin erityistä. Jokaisen olisi hyvä tietää, miten tuota tietoa voi hyödyntää. ECHA ja EU:n kemikaalilainsäädäntö eivät kosketa siis vain tutkimusta, teollisuutta ja liike-elämää, vaan niillä on paljon merkitystä ja mahdollisuuksia juuri kuluttajan näkökulmasta.

– Lasten ja nuorten olisi hyvä oppia tuntemaan kemikaalien pakkausmerkinnät ja lukea pakkauksissa olevat kemikaalien käyttöohjeet ennen käyttöä. Heidän olisi myös hyvä tietää, mitä kaikkea tietoa kemikaaleista on saatavilla ECHA:n verkkosivuilla, ja oppia hyödyntämään tuota tietoa voidakseen tehdä tietoon perustuvia päätöksiä kuluttajana.

– Kun me esimerkiksi olimme pinnoittamassa mökkiterassiamme, tutkin julkisesta kemikaalitietokannastamme markkinoilla olevien valmisteiden terveys- ja ympäristövaikutuksia, kertoo Walin.

– Kotitalousopettajien on mielestäni hyvä yleisellä tasolla ymmärtää, miten kemikaalien sääntely on EU:ssa järjestetty. Erityisesti heidän on hyvä tietää, mitä kaikkea tämä lainsäädäntö tuo kuluttajille, jotta he voivat opettaa näitä asioita lapsille ja nuorille.

Kotitalouden ja kemikaaliviranomaisen kytkös voisi olla vahvempi – myös vaikutustasolla

ECHA on Euroopan unionin erillisvirasto, jonka tehtävänä on EU:n kemikaaliasetusten toimeenpano. Alun perin se vastasi kemikaaleja koskevan yleisasetuksen REACH:in sekä kemikaalien luokitusta, merkintää ja pakkauksia koskevan CLP-asetuksen toimeenpanosta, mutta sittemmin se on saanut komissiolta useita muita tehtäviä. Kotitalousopetuksen tehtävä on mm. tutustuttaa lapset ruokaturvallisuuteen ja kodin kemikaaleihin.

– Kemikaaliviranomaisen näkökulmasta koulut ja nuorten opetus kiinnostaa minua henkilökohtaisesti, koska uskon että koulujen kautta voimme tehokkaasti jakaa oikeaa tietoa kemikaaleista ja niiden riskienhallinnasta, kertoo Walin.

– Kun kotitalousopetus oli omille lapsilleni ajankohtaista yläasteella, muistan pitäneeni sekä käsiteltyjä aiheita, oppimateriaalia ja kotitehtäviä todella hyödyllisinä. Kemikaalituntemus sopii mielestäni mainiosti osaksi kotitalousopetusta.

 


Tutustu syyskoulutuspäivän ohjelmaan tästä esitteestä.

Ilmoittaudu syyskoulutuspäivään tällä lomakkeella.