Vuoden 2019 kotitalousopettaja on Sari Hartikainen

Kuopion Minna Canthin koulun kotitalouden lehtori Sari Hartikainen on valittu vuoden 2019 kotitalousopettajaksi. Hartikainen on pidetty ja aikaansaava opettaja. Lisäksi hän on aktiivinen kotitalousalan kehittäjä ja toiminut pitkään Kuopion Kotitalousopettajat ry:n luottamustoimissa, nykyisin puheenjohtajana. Vuoden kotitalousopettajan palkitsee vuosittain Kotitalousopettajien liitto ry. Palkinnon saaja julkistettiin Educa-messuilla Helsingin Messukeskuksessa tänään, lauantaina 25.1.2020.

Vuoden 2019 kotitalousopettaja on Kuopiolainen Sari Hartikainen. Hän on Minna Canthin koulun kotitalouden lehtori sekä Kuopion Kotitalousopettajat ry:n puheenjohtaja. Kollegoiden mukaan hän on touhukas, innokas, ennakkoluuloton, kehittelevä ja eteenpäin katsova opettaja. Hänelle itselleen työssä tärkeää on nuorten ihmisten auttaminen hyvän elämän alkuun, mutta työkaverit tuntevat hänet erityisesti ahkerana tekijä. Hän itsekin arvostaa tekemistä ja tekemään oppimista.

– Minun mielestäni yksi tärkeimmistä asioista kotitaloustunneilla on työnteon oppimisen taito. Se, että oppilas oppii tekemään itse, tarttumaan työhön ja vastaamaan siitä. Tätä taitoa tarvitaan kaikkialla, niin omassa arjessa, harrastuksissa, opiskelussa kuin myöhemmin työelämässäkin.

– Kotitaloustunneilla nuorilla kehittyy hienolla tavalla vastuu itsestä, omatoimisuus, vuorovaikutus sekä toisen hyväksyminen ja arvostaminen. Kotitalousopetus vahvistaa monella tavoin oppilaan itsetuntoa ja -luottamusta.

Työhön tarttuminen ja vastuunkantaminen

Vastuun kantaminen itsestä ja muista on näinä päivinä ollut vahvasti esillä myös kansallisessa keskustelussa. Koetaan huutavaa tarvetta kotitalouksien kuluttaja- ja talousosaamiselle sekä arjen hallinnan taidoille. Näitä vuoden 2019 kotitalousopettaja Sari Hartikainen pitää tärkeänä osana kotitalousopetusta. Kotitalousoppiaineessa on lisäksi sisäänrakennettua yhdessä tekeminen ja yhteenkuuluvuus.

– Suomi on tasa-arvon mallimaa. Kotitalouden tunneilla kaikki työskentelevät luontevasti yhdessä. Se on aivan luonnollista. Kaikki osallistuvat kaikkeen!

– Tässä yhteydessä ei voi olla mainitsematta kotitalousopetuksen merkitystä syrjäytymisen ehkäisijänä sekä yhteiskuntaan ja kulttuuriin sopeutumisen edistäjänä. Kodeissa on hyvin erilaisia, moninaisia tilanteita ja voimavaroja käytössä. Viime vuosina erot oppilaiden taitotasoissa ovat lisääntyneet ja syventyneet.

– Myös ekologisuus ja kestävän kehityksen teemat kuvastavat vastuunkantoa ja ovat esillä jokaisella kotitaloustunnilla. Ne lomittuvat automaattisesti tuntityöskentelyyn. Tunneilla oppilaat varmasti oppivat tekemään tietoisia vastuullisia valintoja.

Yhdessä eläminen ja yhdessä tekeminen

Yhdessä tekeminen, työhön tarttuminen ja vastuunkantaminen ovat kotitalousopettajille arkea. Koulussa toimitaan yhdessä, alueellisesti tuetaan kollegoita ja kansallisesti yhdessä viedään kotitalousalaa eteenpäin.

– Eihän kukaan yksin vaan yhdessä!  Minä olen saanut tehdä työtä suurimmaksi osaksi kouluissa, joissa on ollut oman alan kollegoita. Yhdessä on mietitty, pohdittu, suunniteltu ja heitelty ideoita suuntaan jos toiseen. Se on ollut tosi tärkeää, ja meillä on aina ollut avointa yhteistyötä sekä luokan ovet auki!

– Yhdistyksen touhuissa olen aina ollut jossakin tehtävässä, nyt jo toista kierrosta puheenjohtajana. Yhdistyksemme tarve ja toimintamuoto muuttuu koko ajan. Vaikka sähköiset vempaimet ja some ovat tuoneet ihmiset helposti toistensa yhteyteen, niin mikään ei nyt eikä tulevaisuudessa korvaa kasvotusten kohtaamisia ja yhdessä vietettyjä hetkiä.

Vuoden 2019 kotitalousopettaja Sari Hartikaisen mukaan jo itse työn on palkitsevaa, mutta myös palaute vanhemmilta tuntuu hyvältä. Vaatimattomasti hän kuitenkin löytää syyn hyvään palautteeseen oppiaineesta.

– Meillä on upea oppiaine, jossa pystytään luontevalla tavalla soveltamaan melkein kaikkia muita peruskoulun oppiaineita. Kotitaloustunneilla opitaan elämää varten taitoja ja tietoja, joita nuori voi käyttää heti kotonaan. Tästä myös huoltajat jatkuvasti kiittelevät meitä. Heistä on ihanaa, kun nuoret alkavat kokata kotona ja muutoinkin osallistua kodin arjen toimintoihin. Tässähän kaikki voittavat: nuori ja perhe sekä yhteiskunta.

Kotitalouden opetusta on vahvistettava

Kotitalousopettajien liitto ry:n puheenjohtajan Minna Vanhala ihastelee, kuinka vuoden 2019 kotitalous-opettaja Sari Hartikainen edustaakin työssään niin monella tapaa kotitalousoppiaineen sisintä olemusta.

– Sari on ennakkoluuloton. Hän tarttuu toimeen. Hän tukee kollegoitaan. Hän auttaa nuoria oppimaan kantamaan vastuun omasta elämästään. Hän seuraa aikaa ja uudistaa opetustyötään vastaamaan nykypäivää. Ja aina antaa enemmän kuin kohtuudella opettajalta voi odottaa, luettelee Vanhala.

Yksi ongelma nykyisessä kotitalouden tuntijaossa on kuitenkin se, että kaikkia arjen hallinnassa tarvittavia taitoja ei koko ikäluokalle pystytä opettamaan, vaikka opettaja tekisi kuinka paljon enemmän kuin voi kohtuudella odottaa.

– Tällä vuosituhannella kotitalouden tuntimääriä on vähennetty, vaikka oppiaineen tärkeys on tunnustettu ehkä vahvemmin kuin koskaan. Kotitalouden vahva osaaminen vahvistaa kotitalouksia, kansantalouden pienintä yksikköä. Se estää syrjäytymistä ja velkaantumista. Se tukee terveellistä elämää. Lisäksi se antaa yksilölle keinoja kantaa vastuuta ilmastonmuutoksesta. Tätä tärkeää työtä kaikki kotitalousopettajat tekevät päivittäin – myös Vuoden 2019 kotitalousopettaja Sari Hartikainen, kiittää Vanhala.

– Olisi ensiarvoisen tärkeää, että peruskoulun kotitalousopetusta vahvistettaisiin 9. luokan kaikille yleisellä kotitalousopetuksella. Tämä panostus näkyisi varmasti tulevaisuuden Suomessa hyvinvointina.