Apurahoja kotitalouden tutkimuksen ja opetuksen edistämiseen

Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahasto julistaa haettavaksi seuraavat kotitalouden alan
apurahat:
1. tohtorikoulutusapurahat - tieteellisten jatkotutkintojen suorittamista varten,
2. tutkimushankeapurahat – tohtorintutkinnon jälkeiseen tieteelliseen
tutkimustoimintaan,
3. apurahat tutkimusta ja tutkijakoulutusta edistävien tieteellisten tilaisuuksien ja
tapahtumien järjestämiseen, tutkimusta edistäviin yhteistyöhankkeisiin ja
verkostoihin osallistumiseksi sekä
4. matka- ja koulutusapurahat.

Apurahaa voivat hakea Helsingin yliopiston kotitaloustieteen koulutuksesta (ja sitä
edeltäneistä yksiköistä) valmistuneet henkilöt sekä siellä pitkään toimineet opettajat.

Päätoimiseen työskentelyyn tarkoitettuja tohtorikoulutusapurahoja (kohta 1) voidaan
hakea sekä verovapaana apurahana että 2-4 vuotisena työskentelyrahoituksena, mikä
mahdollistaa työsopimussuhteen solmimisen Helsingin yliopiston
Opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Työskentelyyn tarkoitetun apurahan lisäksi voi anoa
tukea myös tutkimuksen tekemiseen liittyviin kuluihin. Matka-apurahat on haettava
erillisellä hakulomakkeella.

Tutkimushankeapurahat (kohta 2) myönnetään verovapaina apurahoina tai
työsopimussuhteisiin mahdollistavina rahoituksina. Hakemukset, joissa anottava
kokonaissumma ylittää verovapaan apurahan (12 kk) määrän, tulee tehdä
englanninkielisinä.

Tarkemmat ohjeet ja lomakkeet apurahojen hakemista varten löytyvät rahaston kotisivuilta
osoitteesta: http://www.helsinki.fi/okl/tutkimus%20ja%20jatkokoulutus/s&t/haku.html
Tutkimussuunnitelman laatimisessa pyydetään noudattamaan rahaston kotisivuilla olevia
hakuohjeita. Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemusten liitteineen tulee olla perillä viimeistään maanantaina 29.2.2016 klo 15.45
osoitteessa:
Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahaston hoitokunta,
OKL, Kotitaloustieteen koulutus,
PL 8 (Siltavuorenpenger 10),
00014 Helsingin yliopisto

Lisätietoja antavat:
puheenjohtaja, FT Pirjo Korvela
puh: 02941 29793 tai 040-520 4020 email: pirjo.korvela[at]helsinki.fi
sihteeri Marjo Partanen
puh. 02941 29799, email: marjo.partanen[at]helsinki.fi