Apurahoja kotitaloustutkimuksen ja kotitalouden opetuksen edistämiseen

Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahasto julistaa haettavaksi matka- ja koulutusapurahoja koti- ja ulkomaisiin tieteellisiin konferensseihin osallistumista varten. Apurahaa voivat hakea Helsingin yliopiston kotitalousopettajan opintosuunnassa opiskelevat ja sieltä (ja sitä edeltäneistä yksiköistä) valmistuneet henkilöt sekä siellä pitkään toimineet opettajat.

Matka- ja koulutusapurahaa koskevasta hakemuksesta tulee ilmetä matkan tarkoitus ja hakijan perustelut matkan tarpeesta, matkan/konferenssin ohjelma tai kopio kutsusta, arvioidut kustannukset eriteltyinä sekä konferenssiesitystä (suullista esitystä tai posteria) varten lähetetyt abstraktit. Lisäksi tulee mainita, mistä muista rahoituslähteistä hakija on hakenut tai hakee rahoitusta samaan kohteeseen.

COVID-19 tilanteen vuoksi, hakijan on syytä ottaa huomioon matkustusrajoitukset. Konferenssit on viime aikoina toteutettu virtuaalisina, jolloin apurahaa suositellaan haettavaksi osallistumismaksuun.

Tarkemmat ohjeet ja lomakkeet apurahojen hakemista varten löytyvät rahaston kotisivuilta osoitteesta: https://blogs.helsinki.fi/strahasto/apurahan-hakeminen/

Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

COVID-19 tilanteesta johtuen postin kautta lähetettyjä paperihakemuksia ei käsitellä. Kaikki hakemukset tulee lähettää viimeistään keskiviikkona 30.9.2020 klo 15.45 rahaston sähköpostiosoitteeseen grp-a62000-st_rahasto[at]helsinki.fi. Hakemus tulee liittää sähköpostiin niin, että hakulomake liitteineen muodostaa yhden pdf-tiedoston.

Lisätietoja antavat:

puheenjohtaja, Professori Minna Autio
minna.autio[at]helsinki.fi

sihteeri Marjo Partanen
marjo.partanen[at]helsinki.fi