Kouluruokailua koskeva tehtäväkooste

Kouluruokailua koskeva tehtäväkooste on tuotettu MMM:n Laatuketjun osarahoittamassa hankkeessa, jonka tavoitteena oli
* lisätä yläkoululaisten tietämystä ruokaketjusta ja sen toimijoista
* edelleen parantaa kouluruoan tekijöiden ja ruokailun arvostusta

Lue lisää...

Ympäristökasvattajan koulutusohjelmat Helsingissä, Turussa ja Oulussa

YMPÄRISTÖKASVATTAJAN KOULUTUSOHJELMA  Ympäristöalan erikoisammattitutkinto

Työskenteletkö

· varhaiskasvattajana tai opettajana

· nuorisotyössä tai järjestössä

· työyhteisösi ympäristövastaavana tai ekotukihenkilönä

· ympäristökasvatuksen parissa

· tai tähtäätkö näihin tehtäviin?

Lue lisää...

Kotitalouden opetustilat ja työturvallisuus -julkaisu luettavissa verkossa.

http://www.oph.fi/julkaisut/2014/kotitalouden_opetustilat_ja_tyoturvallisuus

Kotitalous on yhteisölliseen käytännön toimintaan osallistava oppiaine, jossa korostetaan taitojen harjaantumista. Opetuksen lähtökohtana on kestävä toiminta ja vuorovaikutus arjessa. Oppilaita osallistetaan yhteisöllisiin käytännön harjoituksiin erilaisissa kodin ruokatalouden, asumisen ja kuluttajateknologian toiminnoissa. Kotitalouden oppimisympäristöksi soveltuvat vuorovaikutukseen ja osallisuuteen aktivoivat tilat. Oppilaat oppivat ajanmukaisia arjen taitoja parhaiten, kun he toimivat turvallisesti ja tekevät työtä yhdessä.

Tässä oppaassa tuodaan esiin näkemyksiä perusopetuksen kotitalouden opetustilojen teknisestä ja toiminnallisesta suunnittelusta ja varustamisesta. Opasta voidaan soveltuvin osin käyttää hyväksi myös muiden kotitalouden opetus- ja kerhotilojen suunnittelussa.

Syö hyvää -hankkeen koulutuskiertue tuo uudet ravitsemussuositukset tutuiksi

KL-SH-logo-with-border-02Kotitalousopettajien liitto on mukana Kuluttajaliiton hankkeessa, jossa opettajille tuodaan tietoa uusista suomalaisista ravitsemussuosituksista. Ensimmäiset koulutukset ovat Itä-Suomessa.

Lue lisää...

Elli Sunisen ja Rachel Trobergin -rahaston apurahojen haku

Apurahoja kotitalouden tutkimuksen ja opetuksen edistämiseen

Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahasto julistaa haettavaksi seuraavat kotitalouden alan
apurahat:
1. tohtorikoulutusapurahat - tieteellisten jatkotutkintojen suorittamista varten,
2. tutkimushankeapurahat – tohtorintutkinnon jälkeiseen tieteelliseen
tutkimustoimintaan,
3. apurahat tutkimusta ja tutkijakoulutusta edistävien tieteellisten tilaisuuksien ja
tapahtumien järjestämiseen, tutkimusta edistäviin yhteistyöhankkeisiin ja verkostoihin
osallistumiseksi sekä
4. matka- ja koulutusapurahat.

Lue lisää...