Haluatko kehittää kotitalousopetusta tutkimusperustaisesti?

Helsingin yliopiston opintosuunta toteutti keväällä 2020 kyselyn kotitalousopetuksen kestävyydestä opettajille, ja kysely tuotti yli 150 vastausta. Aineistosta on julkaistu tieteellinen artikkeli ruokataitoja koskien:

Sekki, S., Autio, M., Lindblom, T., & Niva, M. (2021) ”Koko ruoanvalmistusprosessi on täynnä ilmastotekoja!” : Kotitalousopettajien näkemyksiä perusopetuksen kestävästä ruokakasvatuksesta Ainedidaktiikka, 5(3), 28–50.

Helsingin yliopiston kotitalouden opintosuunta etsii kotitalousopettajia haastateltaviksi, koska kuluttajataitoja koskevaa aineisto jäi osin niukaksi. Kysely kattoi ruokaan liittyviä teemoja, ja kuluttajaosiossa oli vähemmän kysymyksiä ja vastauksia avokysymyksiin.

Haastattelussa keskustellaan kuluttajataitojen opetuksesta osana kotitalousopetusta. Haastattelu kestää arviolta 25-30 minuuttia. Tarkennamme aineistosta nousseita teemoja. Sinun ei tarvitse valmistua haastatteluun; teemat käsittelevät sitä, miten opetetaan ja millaisia tehtäviä annetaan oppilaille sekä mitä ajattelet kotitalousoppiaineesta.

Haastattelujen toteutus on syksyn 2023 tai alkukevään 2024 aikana, joten voit valita sinulle sopivan ajankohdan ja paikan. Haastattelut voidaan tehdä myös verkon välityksellä. Hankkeen tutkimusavustaja toteuttaa haastattelut.

Tutkimukseen osallistuminen ei aiheuta kustannuksia eikä henkilöllisyytesi tule missään vaiheessa tietoon. Tutkimusaineisto anonymisoidaan ja nauhoitettu tutkimusaineisto hävitetään litteroinnin jälkeen.

Jos kiinnostuit, niin otatko yhteyttä. Annan mielelläni lisätietoja tutkimuksesta.

Yhteistyöterveisin,

Minna Autio, kotitaloustieteen ja -opetuksen professori

minna.autio@helsinki.fi

Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

+358-2941 29692 / 050 5560676