Det nya normala

Detta är det ’’nya normala’’ fick man allt oftare höra gällande restriktionerna för att minska spridningen av COVID-19 viruset. Olika experter ställde upp i TV:n och gav goda råd hur livet nu bör levas med säkerhetsavstånd, att undvika större samlingar, att hosta i ärmen och med att hållas hemma då man är sjuk, mm.

Första gången jag medvetet hörde ordparet ”det nya normala” var i samband med besparingarna och kommande strukturella förändringar i skolvärlden. Både besparing och förändring skapade rädsla hos människor. De facto gällde ”det nya normala’’ hela framtidssamhället. När jag ser bakåt på händelser som har lett till ett ”nytt normalt” kommer jag först på olika digitala appar har lett till enklare kommunikation, det är enkelt att skicka meddelanden, ljud och bilder. Istället för att skicka brev, vykort eller att visa bilder eller videon då man träffades.

Oljekrisen 1973 – 1974 berörde mig som tonåring. Jag förstod att det trygga normala inte fanns, utan att olika förändringar var att vänta. Det som kändes som ett hot – inte enbart hos mig som var  tonåring, men i hela världen – blev en möjlighet, och ledde till en utveckling av olika energibesparande lösningar. Den utvecklingen pågår fortfarande.

Ett ”nytt normalt” var också övergången till en femdagars arbetsvecka, då arbetsveckan förkortades från 48 h till 40 h. Lördagen som hade varit en så kallad kort dag med 5 – 6 h arbete, blev en ledig dag. På samma sätt som det övriga samhället övergick skolorna till en 5 dagarsvecka läsåret 1972 – 1973. Denna förändring togs emot med glädje.

Förändringar sker hela tiden både i våra liv och i samhället. I vår har vi varit med om att ställa om det normala mycket snabbt. Vi har lärt oss att hålla skyddsavstånd, inte träffas i stora grupper, tvätta händerna ofta, och at jobba på distans. I skolvärden gällde det att övergå från kontaktundervisning till att undervisa på distans, att flytta jobbet till sitt hem, och att lära sig att vara i kontakt med arbetskompisar, studerande, elever per olika applikationer. Man måste lära sig att öppna mikrofonen då man vill bli hörd, att veta på vilken knapp man skall trycka vid delning av bildskärm, att multi-taska genom att t.ex. delta på möten medan man tar sig en promenad. För låg- och högstadierna blev det en förändring till när kontaktundervisningen tilläts.

Vad är ”nytt normalt”? Svenska Akademiens ordlista definierar normalt som ”regelrätt; som icke skiljer sig från vad som är vanligt¨. Ordet ny beskrivs ”som för icke länge sedan uppkommit l. framträtt l. skett l. gjorts; som förut icke existerat; förut okänd …. ofta med tanke på att det nya ersätter ngt tidigare.”

Det ”nya normala” behöver inte kännas hotfullt eller farligt. Egentligen är det ju tryggande, eftersom normalt är det som jag är bekant med och jag är bekant med att det ständigt sker förändring i min omgivning. Vi får vara stolta över att vi klarade vårens utmaningar! Nu är det dags att njuta av den välförtjänta semestern. Jag önskar alla en trevlig och avkopplande sommar.


Kirsi Salomaa
Universitetslärare i husliga ekonomis didaktik, vice styrelseordförande i Hushållslärarnas förbund ry