Moninaiset älykkyydet

Osallistuin tänä syksynä verkossa pidettyyn 4th Annual Positive Parenting Conferenceen. Konferenssi koostui 16 keskustelusta, joissa eri asiantuntijat (expertguides) käsittelivät aiheita haastattelijan kanssa, joista he olivat kirjoittaneet kirjan. Konferenssin kolmannessa teemaosiossa, Path To Success, Dr. Kathy Koch puhui kirjansa, 8 Great Smarts, pohjalta moninaisesta älykkyydestä. Minusta aihe oli sen verran kiinnostava, että halusin lyhyesti pohtia sitä koulumaailman näkökulmasta.

Jokainen ihminen haluaa olla älykäs. Lapset erityisesti haluavat olla jollain tavalla älykkäitä. Koulumaailmassa älykkyyttä mitataan usein kokeilla ja arvosanoilla. Se tuo esiin vain muutamaa eri älykkyyttä. Siksi onkin tärkeää, että lapsille ja nuorille opetetaan heidän älykkyytensä vahvuusalueet.  Kathy Koch sanoo, että jokaisella meillä on kaikki kahdeksan älykkyyttä. Ne ovat vapaasti käännettynä: sanallinen älykkyys (word smart), looginen älykkyys (logic smart), kuvallinen älykkyys (picture smart), musiikillinen älykkyys (music smart), kehollinen älykkyys (body smart), luonnollinen älykkyys (nature smart), ihmisälykkyys (people smart) sekä älykkyys itsestään (self smart).

Lapset ja nuoret ymmärtävät, että sanalla älykkyys on omanlaisensa voima ja ymmärrys omasta älykkyydestä auttaa Kathy Kochin mukaan lapsia yrittämään parhaansa. Kathy Kochin mukaan luonto (geenit) sekä tuki (kokemus ympäröivistä asenteista) vaikuttavat siihen mitkä älykkyyden alueet kiinnostavat ihmisiä. Koska hänen mukaansa siitä juuri vahvuudet lähtevät, kiinnostuksesta. Joistakin älykkyyksistä tulee vahvuuksia, toiset eivät kehity niin paljoa ja loput asettuvat johonkin siihen välille. Kathy Kochin mukaan aikuisten positiivisilla asenteilla, huolenpidolla ja tuella on suuri merkitys moninaisten älykkyyksien kehittymisessä.

Kathy Kochin mukaan on tärkeää, että lasten älykkyyksien osa-alueet huomataan sekä tuetaan jo varhaisessa vaiheessa. Suuremmalla todennäköisyydellä heillä tulee olemaan nämä älykkyydet koko elämän. Lapsille ja nuorille tulee myös antaa mahdollisuuksia kehittää omia älykkyyksiään, jotta niistä tulisi vahvuuksia. Mielestäni tässä kohden kotitalouden opetuksella on hyvä asema koulussa. Monipuolisessa oppiaineessamme voimme antaa erilaisia haasteita oppilaille. Voimme tukea heidän vahvuuksiaan sekä auttaa kehittämään niitä älykkyyksiä, joita nuori haluaa itse kehittää. Havainnoidessamme nuoria opetuksen aikana, saatamme huomata heissä heidän vahvat älykkyyksien osa-alueet. Mutta saatamme myös huomata älykkyyttä, jota he itse eivät tiedä omaavansa. Silloin voimme auttaa nuorta kehittämään sitä älykkyyttä.

Kochin sanoo, että meidän aikuisten tulee opettaa lapsia käyttämään heidän älykkyyksiään tavalla, joka kunnioittaa heitä itseään sekä muita. Kyse ei ole siitä, että on vain älykäs, vaan siitä että lapsilla ja nuorilla olisi luonnetta ja itsekuria käyttää älykkyyttään positiivisella tavalla. Hän antaa esimerkin, että sanallisesti älykäs (word smart) lapsi voi juoruilla ja kiusata toisia, ja on meidän aikuisten tehtävä auttaa heitä käyttämään älykkyyttään toisten kannustamiseen.

Konferenssin keskustelujen päätteeksi haastattelija pyysi asiantuntijoita antamaan kuulijoilleen pienen haasteen tai harjoituksen. Haaste tai harjoitus oli tarkoitus toteuttaa saman päivän aikana. Kathy Kochin haaste oli käyttää sanaa älykäs. Sen sijaan, että sanoo ”hyvin tehty”, sanookin, että lapsi on sanallisesti tai musiikillisesti älykäs. Tämä toimii ehkä selkeimmin pienemmille lapsille, mutta on helposti sovellettavissa myös nuoriin. Ääneen lausumisen ajatuksena on, että totumme ajattelemaan moninaisia älykkyyksiä ja sitä kautta lapset saattavat kiinnostua oppimaan lisää omista älykkyyksistään.

Kathy Koch on koonnut listan esimerkki ammateista eri älykkyysalueilla sekä niihin liittyvistä taidoista. Opettajan ammatti on älykkyyden osa-alueella people smart (thinking with people). Tähän älykkyyden osa-alueeseen liittyviä taitoja ovat mm. viestintä, empatia, tuutorointi, valmennus, neuvonta, mentorointi, muiden arviointi, motivointi, innoittaminen, rohkaiseminen, koordinointi, delegointi, yhteistyö ja kohtaaminen. Opettajan ammatti on myös word smart (thinking with words) älykkyyden osa-alueella. Tunnistatko näistä omaa älykkyyttäsi?

Tämä aihe herätti minut pohtimaan, kuinka itse voisin opetuksessa herkistyä enemmän huomaamaan oppilaiden eri älykkyydet, ja hyödyntää niitä heidän opetuksessaan. Onneksi kotitalouden arvioinnissa on jo huomioitu melko hyvin eri älykkyydet. Näin meidän on helpompi arvioida erilaisilla älykkyys vahvuuksilla olevia oppilaita. Mitkä älykkyydet sijoittuvat käytännön toimintataidot, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot tai tiedonhallintataidot -arviointialueille? Voisiko moninaiset älykkyydet ajattelua hyödyntää myös oppilaiden itsearvioinnissa?

Lähteenä käytetty: