Kategoria: Tutkittua

Tänne kerätään kotitalousoppiaineen tutkimukseeen liittyviä artikkeleita ja julkaisuja. Kunkin yliopiston kohdalle on erikseen listattu niihin liittyvät artikkelit ja julkaisut.

Haluatko kehittää kotitalousopetusta tutkimusperustaisesti?

Helsingin yliopiston opintosuunta toteutti keväällä 2020 kyselyn kotitalousopetuksen kestävyydestä opettajille, ja kysely tuotti yli 150 vastausta. Aineistosta on julkaistu tieteellinen artikkeli ruokataitoja koskien: Sekki, S.,…

Lue lisää

Brasilialainen kouluruokailun ravitsemusasiantuntija tutkijavierailulla Itä-Suomen yliopistossa

Työskentelen Brasiliassa ravitsemusasiantuntijana Federal Institute of Mato Grosso, Campus Juína -koulussa. Se on kansallinen toisen asteen ammatillinen oppilaitos. Koulussa tarjotaan kuusi ateriaa päivässä, sillä osa…

Lue lisää

Tutkimus kotitalousopetuksen järjestämisestä Suomessa

Itä-Suomen yliopiston kotitalouden lehtori Johanna Hokkanen kerää yhdessä kandidaatin työtä tekevien kotitalousopettajaopiskelijoiden Julia Niemelä ja Kati Pennanen kanssa aineistoa tutkimukseen kotitalousopetuksen järjestämisestä Suomessa. Vastauksia toivotaan…

Lue lisää

Kiitos kestävistä jalanjäljistä, eläköön eläkepäivät!

Nopeasti muuttuvassa maailmassa elinikäisen oppiminen tärkeys korostuu pyrkiessämme luomaan kestävää elämäntyyliä, jotta elämä olisi laadukasta ja elämisen arvoista seuraavillekin sukupolville. Elinikäisellä oppimisella tarkoitetaan kaikkea elämän aikana tapahtuvaa oppimista elämän eri vaiheissa. Pitkän ja merkittävän elinikäisen oppimisen taipaleen kotitaloustieteen parissa on kulkenut Itä-Suomen yliopiston kotitaloustieteen vastuuprofessori Anna-Liisa Elorinne.

Lue lisää

Kotitalousopettaja
– kestävämmän arjen sankari

Kotitalousopetuksen tehtävänä on oppilaiden kestävän arjen hallinnan tukeminen, mikä edellyttää kestävien elämäntapojen omaksumista. Ruoan valmistus ja syöminen ovat keskeisiä arjen toimintoja, mutta ruoankulutuksemme ei ole kuitenkaan kestävällä pohjalla.

Lue lisää

“Jos et kysy, et voi tietää!”
Lasten ja nuorten ahdistuneisuuden muutos
– oppilashuollon saatavuus koulukuraattorin silmin

Koronapandemia, etäopiskelu, karanteenit, Ukrainan sota, yksinäisyys, syrjäytyminen ja ilmastonmuutos. Viime vuosien suuret mullistukset maailmalla ovat karulla tavalla lisänneet lasten ja nuorten ahdistuneisuutta. Vuoden 2021 Kouluterveyskyselyn mukaan kaikilla kouluasteilla noin 30 % tytöistä kohtasi kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta, pojista noin 8 %.

Lue lisää

Harrastuneisuus paikkaa koulutuksen vajetta
– kotitaloustaitojen sisällyttäminen sosiaalialan koulutukseen

Sosiaalialan koulutukseen ei sisälly kotitaloustaitojen opetusta, vaikka ne tulevat esille jokapäiväisessä työssä. Kotitaloustaidot periytyvät vahvasti ja näkyvät elämässä arjen haasteina, joita sosiaalialan työntekijät ratkaisevat yhdessä lasten ja nuorten kanssa.

Lue lisää

Tutkittua kotitalouden alalla

Sisältö on tarkoitettu vain Kotitalousopettajien liiton jäsenille. Kirjaudu jäsensivuille täältä>>.
Jos olet jäsen, mutta sinulla ei ole tunnusta, otathan yhteyttä toimisto@kotitalousopettajat.fi.

Jos et ole vielä jäsen, liity täältä>>

Innehållet är endast avsett för medlemmar i Hushållslärarnas förbund ry. Logga in här>>.
Om du är medlem men inte har inloggnings ID, vänligen kontakta toimisto@kotitalousopettajat.fi.

Om du inte är medlem, bli medlem här>>

Lue lisää

Moniammatillinen ruokakasvatus – ajan niukkuutta vai kekseliästä resurssien käyttöä?

Kouluruokailusuositukset (VRN, 2017) kuvaavat koulun ruokakasvatusta kokonaisuudeksi, jossa kouluruokailu ja eri oppiaineiden opetussisällöt tukevat oppilaiden jokapäiväisiä ruokavalintoja sekä heidän ymmärrystään ruokavalintojen ja -merkitysten moninaisuudesta. Erityisesti…

Lue lisää