Huslig ekonomi som läroämne

Huslig ekonomi som läroämne

Inom den grundläggande utbildningen hör huslig ekonomi till konst- och färdighetsämnen. Ämnet erbjuder utmärkta möjligheter för eleven att lära sig praktiskt grunderna  inom matlagning, bakning, hem- och klädvård från ett etiskt och ekologiskt perspektiv. Förutom dessa grundläggande praktiska färdigheter övar eleven också på samarbete och växelverkan. Som det minsta ämnet i skolan (bara 1% av timmarna i den grundläggande utbildningen) förbereder läroämnet huslig ekonomi eleverna på att ta ansvar för det egna hemmet. Huslig ekonomi är det enda läroämnet var eleven lär också genom sitt smaksinne.

Enligt läroplanen har elever i årskurs 7 vanligtvis tre timmar huslig ekonomi i veckan. Skolan kan schemalägga undervisningen olika enligt perioder eller till och med flytta timmar till senare årskurser. Vanligtvis är huslig ekonomi ett tillvalsämne i årskurserna 8-9. Som ett praktiskt och vardagligt läroämne är huslig ekonomi ofta ett populärt tillval.

Huslig ekonomi i gymnasiet

Huslig ekonomi erbjuds som gymnasiekurs i vissa gymnasier (till exempel Kalevalan lukio, Tampere; Töölön lukio, Helsinki; Apollolukio, Helsinki; Oriveden lukio, Evijärven lukio). Huslig ekonomi är ett färdighetsämne som baserar sig på olika vetenskaper. Vanligtvis erbjuds tre kurser a`38 h/kurs. Den sista kursen är gymnasiediplomkursen. För att avlägga diplomet måste de två tidigare  gymnasiekurserna i huslig ekonomi vara genomförda och godkända.

Huslig ekonomi i gymnasiet är en fortsättning på tillvalen i årskurserna 7-9 och det kan inte jämföras med yrkesskolans kocklinje. Medan yrkesskolan är inriktad på att utöva ämnet som ett yrke är undervisningen i gymnasiet fokuserad på att utveckla individens vardagliga färdigheter.