Hyvää yhdessä -täydennyskoulutus

Hyvää yhdessä -täydennyskoulutus on kotitalousopettajille (ja myös muille opettajille) suunnattu kiusaamisen ehkäisyyn keskittyvä täydennyskoulutus. Hyvää yhdessä antaa kotitalousopettajille välineitä ennaltaehkäistä kiusaamistilanteiden syntymistä opetuksessa. Kiusaamista tarkastellaan ennaltaehkäisevästä näkökulmasta.
Teemoina ovat oppilaiden yhteisöllisyys, vaikuttaminen, turvallisuus ja osallisuus – yksilöinä ja yhteisönä. Myös koko kouluyhteisön näkökulma huomioidaan. Mitä yksittäinen opettaja voi tehdä? Tämä on yksi tärkeimmistä ja konkreettisimmista kysymyksistä.

Kotitaloustunneilla tehdään lähtökohtaisesti paljon yhdessä. Tuo yhdessä tekemisen taito ja tärkeys halutaan vielä paremmin opettajien ja oppilaiden käyttöön. Hyvää yhdessä -täydennyskoulutuksessa kehitetään kiusaamista ehkäiseviä toimintatapoja sekä vahvistetaan opettajien taitoja kiusaamistilanteiden ennaltaehkäisemisessä. Tämän lisäksi osallistujat saavat laajasti tietoa ja ymmärrystä täydennyskoulutuksen teemoista. Kurssin käynyt opettaja on perehtynyt kiusaamisen ehkäisyyn ja voi käyttää osaamistaan hyödyksi omassa työssä ja koko kouluyhteisössä.

Täydennyskoulutus suoritetaan verkko-opintoina syksyn 2021 ja talven 2022 aikana. Koulutukseen sisältyy neljä moduulia:

  • VAIKUTTAMINEN 1 ja 2 (1 op)
  • OSALLISUUS 1 ja 2 (1 op)
  • YHTEISÖLLISYYS 1 ja 2 (1 op)
  • TURVALLISUUS 1 ja 2 (1 op)

Tutustu koulutuksen ohjelmaan täältä

Ohjelma ja aikataulu >>


Yksi moduuleista tulee olemaan hieman laajempi ja siitä saa 1,5 opintopistettä. Tämä moduuli ilmoitetaan lähiaikoina ja se suoritetaan talven 2022 aikana (on jostain moduulista osa 3.). Yhteensä koko kurssista on mahdollista saada 4,5 opintopistettä.

Opettaja voi osallistua joko yhteen moduuliin tai suorittaa kaikki. Yhteen moduuliin kuuluu 2 osiota. Nämä käytyään saa opintopisteen ja todistuksen. Koko kurssin suorittanut saa todistuksen, josta näkyy osallistuminen kaikkiin moduuleihin ja kaikki opintopisteet.

Syksyn 2021 aikana suoritetaan jokaisesta moduulista osat 1. ja talven 2021 aikana osat 2. Jokaiseen osaan kuuluu yksi koulutus ja yksi tehtävä. Koko täydennyskoulutuksesta tuotetaan lopuksi materiaalikokonaisuus. Kokonaisuus koostuu osallistujien tekemistä tehtävistä ja soveltuu opetuskäyttöön.

Luennot ovat osallistavia ja niissä on mahdollisuus päästä tekemään ryhmätöitä ja keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa. Tämän vuoksi olisi erittäin toivottavaa, että luennoille pääsisi osallistumaan. Aikataulu onkin suunniteltu sitten, että luennoille on mahdollista osallistua työn ohella. Jokainen luento kuitenkin nauhoitetaan ja on katsottavissa myös jälkikäteen. Luentojen nauhoitteet ja tehtävät tulevat kurssin omaan Classroomiin, johon pääset kirjautumaan, kun on ilmoittautunut kurssille (saatte vielä kurssikirjeen).Tulevat tapahtumat

No event found!

Tervetuloa mukaan!