Kestävää Kotitalousopetusta -täydennyskoulutus ilahdutti, innosti, opetti ja antoi uusia näkökulmia kotitalousopetukseen

Kotitalousopettajien liitto ry järjesti päättyneenä lukuvuonna (2020–2021) täydennyskoulutuksen, jonka aiheena oli kestävä kehitys. Koulutus suoritettiin verkko-opintoina ja siihen liittyi viisi moduulia, jotka kaikki tarkastelivat kestävää kehitystä eri näkökulmista. Myös tulokulmat olivat hyvin monipuolisia: välillä pohdittiin filosofisesti ihmisen käyttäytymistä ympäröivässä yhteiskunnassa ja välillä mietittiin, mitä villiyrttejä voi kerätä oppilaiden kanssa luonnosta. Täydennyskoulutuksen rikkaus löytyikin juuri luennoitsijoiden erilaisista asiantuntijataustoista. Lukuvuoden aikana päästiin kuulemaan yhtätoista kestävän kehityksen asiantuntijaa!

Osallistujien palautteesta nousi esiin ilo siitä, että oli päässyt oman työn ohella välillä opiskelijan rooliin ja vain kuuntelemaan, kun esimerkiksi biotekniikan tohtori kertoo, mitä me tulevaisuudessa syömme. Tärkein asia Kotitalousopettajien liiton koulutuksissa onkin, että kotitalousopettajat saavat uutta osaamista sekä intoa ja iloa omaan työhön.

Täydennyskoulutuksen pohjalta syntyi myös materiaali Kestävää kotitalousopetusta, täydennyskoulutuksen satoa, opas opettajan työn tueksi. Tämän oppaan tuella voi ottaa kestävän kehityksen teemat mukaan omaan opetukseen.


Täydennyskoulutuksen rahoitti OPH.