Moduuli 1. Orientaatio

OSA 1.

LUENNOT 1. ja 2.

Asiantuntijaluento:

Johanna Ahola-Launonen, tutkijatohtori, Aalto-yliopisto

Aihe:

(luento 1.) Miksi tuo ajattelee ja tekee noin? Yksilöt osana sosiaalista ja yhteiskunnallista ympäristöä 

(luento 2.) Teknologiaa, suurempia ongelmia ja marginaalista vaikutusta – miten perustelet, että yksilön valinnoilla on vaikutusta? 

Aikataulu:

Luennot (1 ja 2) ja workshop: lauantai 10.10.2020 kello 10:00–13:00

Luennot (1 ja 2) ja workshop: maanantai 12.10.2020 kello 10:00–13:00

Luentoihin ja workshoppiin, voi osallistua suorana verkossa kahtena eri päivänä (samat luennot luennoidaan kahteen kertaan). Valitse kumpi päivä sopii sinulle tai katso nauhoite ja ohjeet myöhemmin!

Otteita aiheesta:

Luento 1.

“Miksi toiset vaikuttavat omaksuvan niin nopeasti uudenlaisia elintapoja ja toiset eivät? Miten ennakkoluulot syntyvät ja miten ne vaikuttavat yksilöön? Miksi olemme tällaisia kuin olemme ja ajattelemme ihmisistä niin kuin ajattelemme? Tämän luennon tavoitteena on tarjota opettajille käsitteellisiä ja käytännöllisiä välineitä ymmärtämään miten ja miksi yhteiskunnallinen ja sosiaalinen ympäristö vaikuttavat yksilön ajatteluun ja toimintaan, ja pohtia miten tämä ymmärrys edesauttaa oppilaan motivoivaa kohtaamista. Luennolla käsitellään muun muassa erilaisten resurssien vaikutusta ‘oikeiden’ valintojen tekemiseen, ryhmälinssin toimintamekanismia ajattelun vinouttajana, sekä empatiakuilun ja vastuun moralismin vaikutusta omaan ajatteluun.”

Luento liittyy Vuosisuunnitelman aiheeseen 3 (syksy) sekä aiheisiin 6,7 ja 8 (kevät)

LUENTO 2.

”Miksi minun pitäisi muuttaa minun elintapojani, kun pääsyy on kuitenkin suurempien valtioiden ja yritysten tekemisissä, aiheuttamani päästöt ovat vain marginaalinen osa suurempaa kokonaisuutta, ja tieteilijät kuitenkin keksivät aivan pian teknologisen ratkaisun kestävyysongelmaan?” Tämän luennon tavoitteena on tarjota opettajille välineitä ilmastonmuutosta ja kestävää elintapaa koskevaan keskusteluun ja auttaa hahmottamaan yksilön, oppilaan, ja opettajan vaikutusmahdollisuuksia kestävämmän elintavan edistämisessä.  Luennolla käsitellään muun muassa teknologiauskovaisen ajattelutavan ongelmia, kasvun vuosikymmenten ajattelumekanismeja ja yksilön toimia sosiaalisten normien ja yhteiskunnallisten sääntöjen ylläpitäjänä.”

Luento liittyy Vuosisuunnitelman aiheeseen 3 (syksy) sekä aiheisiin 6,7 ja 8 (kevät)

OSA 2.

LUENTO 1.

Asiantuntijaluento:

Ossi Paloneva, vegaaniravintoloitsija ja ”villiruoka-spesialisti”

Aihe:

Ekologisuus arvopohjasta käytännön ohjenuoraksi

Aikataulu:

luento ja workshop: lauantaina 24.10.2020 kello 11.00–13.00

luento ja workshop: lauantaina 31.10.2020 kello 11.00–13.00 

Luentoon voi osallistua suorana verkossa kahtena eri päivänä (samat luennot luennoidaan kahteen kertaan). Valitse kumpi päivä sopii sinulle tai katso nauhoite myöhemmin!

Otteita aiheesta:
”Luomu, lähiruoka, villiruoka, veganismi ja hävikkiajattelu ravintolakeittiössä.”
”Ekologisuus ruoanlaiton arvopohjana ja käytännössä – mitä suomalaisten pitäisi kokata tulevaisuudessa?”
”Mitä Suomi syö tulevaisuudessa – ruoan kokonaisekologisuus ravintoloitsijan silmin

Luento liittyy muun muassa Vuosisuunnitelman aiheeseen 4 (kevät) sekä työkokeisiin 11 ja 12 (kevät)