Moduuli 3. Kuluttajuus

OSA 1.

Asiantuntijaluento:

Minna Autio, Kotitaloustieteen- ja opetuksen professori, Helsingin yliopisto ja Eveliina Yli-Heikkilä, KM, kotitalousopettaja, projektitutkija, Helsingin yliopisto

Aihe:

Kestävä kuluttajuus ja kasvatus: arjen tietoa ja taitoja

Aikataulu:

luento ja workshop: 3.12.2020 kello 15:30-17:30

workshop: 10.12.2020 kello 16:00-17:30

Luentoon voi osallistua suorana verkossa yhtenä päivänä. Luentoon liittyvä workshop järjestetään kahtena eri päivänä. Valitse itsellesi sopiva päivä tai katso nauhoite myöhemmin!

Otteita aiheesta:

“Luento sisältää kuluttajatutkimuksen antia käytännön opetustyöhön, kuten kuluttamista ohjaavat eetokset, nuorten kuluttajuus sekä talous- ja kuluttajakasvatus osana kotitalousopetusta. Luennolla käsitellään muun muassa Helsingin yliopiston keväällä 2020 toteuttaman ”Kohti kestävämpää kotitalousopetusta” -kyselyn kuluttajuuteen ja kestävyyskasvatukseen liittyviä tuloksia.”

Luento on läpileikkaava koko Vuosisuunnitelman osalta, mutta sopii esimerkiksi kotiin 7 ja 8 (kevät)

OSA 2.

Asiantuntijaluento:

Henna Syrjälä, dosentti, KTT Vaasan yliopisto markkinoinnin ja viestinnän yksikkö.

Aihe:

Mikä siinä on niin vaikeaa? Käsitteellinen jäsennys vastuullisuuden ristiriidoista ja mahdollisista ratkaisuista kuluttajatutkimuksen näkökulmasta.

Aikataulu:

luennot: 13.2.2021 kello 10 ja 15.2.2021 kello 15.30

Luentoon voi osallistua suorana verkossa kahtena päivänä. Valitse itsellesi sopiva päivä tai katso nauhoite myöhemmin!
Luentoon liittyvät tehtävät aukeavat Classroomissa lauantaina 13.2.2021

Otteita aiheesta:

Dosentti KTT Henna Syrjälä toimii Vaasan yliopiston markkinoinnin ja viestinnän yksikössä yliopistotutkijana. Hänen tutkimuksessaan korostuu kulttuurinen näkökulma kuluttamisen monimuotoisiin ja ristiriitaisiin arjen ilmiöihin sekä tutkimuksen muutosta ajava (transformatiivinen) luonne. Hän on tutkinut vastuullisen kuluttamisen ohella mm. lemmikkeihin liittyvää kuluttamista, vähävaraisuutta, nuoria aikuisia, pelaamista ja pelillistämistä, kulutuskäytäntöjä sekä kuluttajaidentiteettiä ja toimijuuksia.

Luento sopii Vuosisuunnitelman teemoihin osioissa 6, 7 ja 8 (kevät)