Kotitalouden Vuosikirja

Kotitalousopettajien liitto ry julkaisee vuoden 2024 huhtikuussa sarjassaan ensimmäisen Kotitalouden Vuosikirjan. Vuosikirjan tavoitteena on herättää alan sisäistä keskustelua ja nostaa kotitalousalan arvostusta. Vuosikirja kokoaa yhteen koko kotitalousalan: opetus, tutkimus, liiketoiminta ja teollisuus sekä julkinen sektori ja poliittiset päättäjät.

Kotitalouden Vuosikirja 2024 -julkaisun teema on kotitalousosaamisen merkitys yhteiskunnassa. Vuosikirjaan haetaan konkreettisia sekä tutkittuja että käytännössä hyväksi havaittuja esimerkkejä siitä, miten kotitalousosaaminen vaikut­taa hyvinvointiin yksilön, kotitalouden, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla

Haluatko kirjoittaa Vuosikirjaan?

Jos haluat kirjoittaa vuosikirjaan, tutustu kirjaittajakutsuun ja kirjoittajaohjeisiin:

Haluatko ilmoittajaksi Vuosikirjaan?

Kotitalouden Vuosikirja jaetaan Kotitalousopettajien liitto ry:n jäsenille, kotitalousalaa tutkiville ja kouluttaville yliopistoille sekä ammattiopistoille ja tärkeille yhteistyökumppaneille. Lisäksi Kotitalouden vuosikirjan voi ostaa. Painosmäärää ei vielä ole päätetty, mutta se on noin 2000-3000 kappaletta.

Ilmoitusten hinnat ovat:

  Varaus
ennen 1.10.2023
euroa (sis alv)
Varaus
viimeistään 31.12.2023
euroa (sis alv)
Aukeama 1 400 1 800
Takakansi 1 400 1 800
2-kansi 1 100 1 400
1/1 sivu 900 1 100
1/2 sivu 550 700
1/4/ sivu 300 350

Määräpaikka oikealla maksaa: 1/1 sivu

1/1 sivu 100 150
1/2 sivu 50 75
1/4 sivu 25 50

Mikäli haluaisit ilmoituksesi Kotitalouden Vuosikirjaan 2024, ole yhteydessä Kotitalousopettajien liitto ry:n toimistoon: toimisto@kotitalousopettajat.fi.

Jaa tietoa Vuosikirjasta!

Kotitalousalan tavoitteena on saada mahdollisimman kattava oman alan julkaisu. Jaa siis tietoa vapaasti Vuosikirjasta, ja kannusta kirjoittajia ja ilmoittajia osallistumaan Vuosikirjan tuottamiseen!