Ammattina kotitalousopettaja

Kotitalousopettajan työt

Kotitalousopettajien liiton jäsenet ovat koulutukseltaan kotitalousopettajia, kotitalousopettajan koulutuksen suorittaneita kasvatustieteen maistereita, alan ammattillisen opettajankoulutuksen suorittaneita sekä kotitalousopettajaopiskelijoita. Työelämässä liittomme jäsenet sijoittuvat erilaisiin opetus-, neuvonta- ja asiantuntijatehtäviin niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla.

Kotitalousopetttajia työskentelee perusopetuksessa sekä lukioiden ja työväenopistojen kotitalouden aineenopettajina. Myös ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut tarjoavat työpaikkoja liittomme jäsenille. Oppilaitosten lisäksi kotitalousopettajat  sijoittuvat mm. teollisuuden, kaupan, tuotekehityksen, neuvonnan ja laitostalouden tehtäviin. Kotitalousopettajia työskentelee myös paljon yrittäjinä catering- ja puhtaanapitoaloilla.

Kuvassa Kotitalousopettajien liitto ry:n puheenjohtaja kotitalousopettaja Minna Vanhala Pikkolan koulusta Kangaalta.