Miten kotitalousopettajaksi?

Kasvatustieteiden maisteri kotitalousopinnoilla

Kotitalousopettajaksi voi valmistua opiskelemalla kasvatustieteen maisterin tutkinto Helsingin yliopistossa tai Itä-Suomen yliopistossa, Joensuussa. Ruotsinkielisen tutkinnon voi suorittaa Åbo Akademin alaisessa koulutuksessa Vaasassa.

Aineenopetusta, siis myös kotitalousopetusta, on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut:

  • ylemmän korkeakoulututkinnon
  • vähintään 60 op laajuiset opettajan pedagogiset opinnot sekä
  • vähintään 120 op laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot yhdessä opetettavassa aineessa ja vähintään 60 op laajuiset vastaavat opinnot muissa opetettavissa aineissa. Perusopetuksen aineenopettajalle riittävät vähintään 60 op laajuiset opinnot kaikissa opetettavissa aineissa.

Opiskelija voi valita pääaineekseen tutkinnon sisällä joko kotitaloustieteen tai kasvatustieteen.

Kotitalousopettajaksi opiskelua luonnehtii monitieteinen tausta, tutkimuksellisuus ja tiedon soveltaminen opetukseen. Opiskelussa yhdistyvät oppiaineen taidollinen, tiedollinen ja soveltava hallinta sekä opettamiseen liittyvät taidot. Opettajankoulutuksen tavoitteena on omaa työtään tutkiva aineenopettaja.

Aikaisemmin saavutetun kelpoisuuden säilyminen

Henkilö, joka on Asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista voimaan tullessa (14.12.1998) ollut kelpoinen peruskoulun opettajan virkaan tai toimeen tai joka on saanut erivapauden tai kelpoisuustodistuksen vastaavaan virkaan tai toimeen, on kelpoinen antamaan vastaavaa opetusta. Aineenopettajalta, jonka tehtävänä on antaa perusopetusta tai lukio-opetusta useammassa kuin kahdessa aineessa, edellytetään kuitenkin, että hän on suorittanut kolmannessa tai sitä useammassa opetettavassa aineessa vähintään 15 opintoviikon laajuiset opetettavan aineen opinnot tai että hän on neljän vuoden aikana ennen tämän asetuksen voimaantuloa antanut opetusta peruskoulussa tai lukiossa asianomaisessa virkaan kuuluvassa aineessa yhdenjaksoisesti vähintään lukuvuoden ajan.

Töihin peruskouluun tai vaikka teollisuuteen

Suurin osa kotitalousopettajista työskentelee peruskouluissa. Tämän ohella heillä on pätevyys toimia kotitalouden tai sen sisältöalueiden opettajina lukiossa, kansan-, kansalais- ja työväenopistoissa, joissakin ammatillisissa oppilaitoksissa. Opetustyön lisäksi kotitalousopettajat sijoittuvat myös tutkimus-, markkinointi-, neuvonta- ja tiedotustehtäviin. Tässä yhteydessä sivuaineiden valinnalla ja syventävien opintojen tutkielman suuntautumisella on keskeinen merkitys. Monet valitsevat opintojensa sivuaineeksi toisen opetettavan aineen. Tämä laajentaa merkittävästi työllistymismahdollisuuksia peruskoulussa.

Eriasteisten oppilaitosten lisäksi koulutuksesta valmistuneet sijoittuvat esimerkiksi teollisuuden, kaupan, tuotekehityksen, tutkimuksen, neuvonnan ja laitostalouden tarjoamiin tehtäviin.

Koulutukseen otetaan kolmisenkymmentä uutta perusopiskelijaa vuosittain. Opiskelijavalintaa, opinto-oikeuksia ja valmistumista koskevista tiedoista löytyy yliopistojen sivuilta:

Helsinkiin opiskelemaan

Helsingin yliopiston sivut »
(linkitetty 11.1.2021)

Joensuuhun opiskelemaan

Itä-Suomen yliopiston sivut »
(linkitetty 11.1.2021)

Vaasaan opiskelemaan

Åbo Akademin sivut »
(linkitetty 11.1.2021)

Jatko-opiskelumahdollisuudet

KM-tutkinnon jälkeen voi hakeutua joko kotitaloustieteen tai kotitalouspedagogiikan (kasvatustiede) jatko-opintoihin. Jatko-opiskeluoikeuden myöntää käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Jatkokoulutukseen pyrkivän tulee neuvotella pääaineensa professorin kanssa, jolloin laaditaan yksilöllinen tutkimus- ja jatko-opintosuunnitelma. Jatko-opinnot tuottavat kasvatustieteen tohtorin tai filosofian tohtorin tutkinnon.