Liitto tekee vaikuttamistyötä monella suunnalla

Kotitalousopettajien liitto ry:n yksi merkittävä tehtävä on laajentaa alan tunnettuutta ja arvostusta sekä kehittää kotitalousalan ja -opetuksen toimintaympäristöjä. Tätä työtä liitto tekee usealla suunnalla, usean ihmisen voimin. Mukana vaikuttamistyössä ovat liiton puheenjohtajan, hallituksen ja toiminnanjohtajan lisäksi paikallisyhdistykset sekä aktiiviset jäsenet. Työ on antoisaa, ja mukaan pääsee kuka vain, missä vain.

Kotitalousopettajien liitto ry tekee paljon aktiivista, joskus näkymätöntäkin työtä alan arvostuksen ja tulevaisuuden eteen. Usein työssä saa huomata, että kotitalousoppiaineen sisältö tunnetaan varsin heikosti, ja siksi väärän tiedon valossa kotitaloudesta puhutaan usein alentuen ja epäillen sen merkitystä yhteiskunnalle. Vaikuttamistyössä saakin kokea onnistumisen tunteita, kun keskustelukumppani havahtuu ymmärtämään, kuinka laaja-alaisesta oppiaineesta ja tieteenalasta itseasiassa onkaan kyse, kun puhutaan kotitaloudesta.

Yhteistoimintaa kotitalouden tunnettuuden ja tulevaisuuden turvaamiseksi

Kotitalousopettajien liitto ry tekee jatkuvaa vaikuttamistyötä monella suunnalla. Opettajien ja opetustyön aseman parantamiseksi teemme yhteistyötä mm. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n ja Aineopettajaliitto AOL:n kanssa sekä usean pedagogisen aineopettajajärjestön ja myös Suomen Luokanopettajien kanssa.

Oppiaineen sisällön ja aseman eteen teemme työtä myös usean tahon kanssa. Tätä vaikuttamistyötä teemme muiden järjestöjen, kuten Marttaliitto sekä Maa- ja kotitalousnaiset, yliopistojen, opiskelijajärjestöjen sekä Opetushallituksen kanssa. Yleistä tunnettuutta ja samalla kotitalouden tietämystä ja osaamista edistämme myös näiden järjestöjen sekä monen muun järjestön tai viraston kanssa. Näitä ovat mm. Ruokakasvatus Ruukku, Ruokatieto Yhdistys, Väestöliitto, Huoltovarmuuskeskus ja Suomen pankki.

Teemme myös liittona paljon työtä sen eteen, että kotitalousopetuksen arvo huomattaisiin suurten työllistävien alojen suhteen. Mm. Elintarviketeollisuusliitto ja Mara sekä useat ammattiopistot tekevät kanssamme yhteistyössä, jotta erityisesti päättäjät huomaisivat kotitalousopetuksen merkityksen työelämään pyrkivien ja siirtyvien nuorten osaamisen kehittäjänä.

Yleistä edunvalvontaa teemme yhteistyössä alalle tärkeiden ministeriöiden kanssa. Korkeimman tason vaikuttamista ja edunvalvontaa teemme yhteistyössä usean järjestön sekä kansanedustaja kanssa Eduskunnan kotitalouden tukirenkaassa, joka on Eduskunnan puitteissa toimiva yhteisö, jonka tavoitteena on edistää kotitalouden asemaa parlamentaarisessa päätöksenteossa.

Mukaan vaikuttamistyöhön

Kotitalousopettajien liitto ry:n vaikuttamistyötä tekevät puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja, hallitus sekä toimikunnat. Lisäksi mukana on aktiivisia jäseniä, jotka eivät ole muissa luottamustoimissa Kotitalousopettajien liitossa. Eli mukaan voi tulla kuka vain.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan vaikuttamistyöhön, ole yhteydessä toiminnanjohtajaan, puheenjohtajaan tai alueesi hallituksen jäseneen. Useissa foorumeissa maantieteellisellä sijainnilla ei ole merkitystä, koska useat tapaamiset tapahtuvat nykyisin verkkoympäristössä. Mikäli liiton edustaminen vaatii läsnäoloa oman paikkakuntasi ulkopuolella, korvaa liitto tai yhteistyötaho matkat, ja joissain tapauksissa myös ansionmenetyksen.

Tule rohkeasti mukaan tekemään kotitalousalasta tunnetumpaa ja tärkeämpää!