Paikallisyhdistykset kokoontuivat kehittämään yhteistä toimintaa

Joukko Kotitalousopettajien liitto ry:n paikallisyhdistysten aktiiveja kokoontui keskiviikkona 17.11.2021 verkkotyöpajaan kehittämään yhdessä paikallistoimintaa. Työpajan teemana oli käsitellä erityisesti yhteistyötä eri yhdistysten sekä myös liiton välillä. Tavoitteena oli löytää yhteistyöstä paikallistoimintaan uutta intoa ja uusia ratkaisuja.

Eri puolilta Suomea mukana olleet yhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit löysivät paljon yhteisiä haasteita, joita viime aikoina yhdistystoiminnassa on kohdattu. Suurelta osin nämä haasteet johtuvat koronapandemiasta. Alkuun verkkotapaamiset olivat hyvin suosittuja. Verkkotapaamiset ovat myös helppoja osallistua, mutta ne eivät kuitenkaan täysin vastaa kasvokkain kohtaamista. Ulkoilmatapahtumat ovat saaneet hyvin jäseniä osallistumaan, mutta niiden järjestämisessä on omat haasteensa. Osallistujat jäivät myös pohtimaan, onko tulevaisuudessa myös yhdistysten tapaamisissa syytä vaatia koronapassia.

Onko tulevaisuudessa myös yhdistysten tapaamisissa syytä vaatia koronapassia?

Yhdistysten välistä yhteistyötä ei viime aikoina ole paljon ollut, mutta osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että suurempi yhteistyö toisi jokaisen yhdistyksen jäsenelle enemmän mahdollisuuksia löytää itseä kiinnostavia koulutuksia ja tapahtumia. Yhdistykset voisivat järjestää tapahtumia, joihin naapuriyhdistysten jäsenet voisivat tulla vieraina osallistumaan. Myös liiton järjestämiin tapahtumiin voisivat yhdistykset yhdessä järjestää yhteiskuljetuksia tai -matkoja. Liitto voisi myös järjestää yhteisiä koulutuskiertueita tai verkkokoulutuksia, joiden yhteyteen yhdistykset voisivat omilla alueillaan järjestää oman tapaamisen.

Kaiken kaikkiaan työpaja koettiin antoisaksi, ja työpajassa löydettiin asioita, joiden puitteissa on hyvä kokoontua toistamiseen. Mm. pätevien sijaisten löytämiseen olisi hyvä löytää yhteinen ratkaisu, ja yhdistysten hallinnointiin olisi hyvä löytää uusia tehokkaampia ratkaisuja, myös mahdollisia yhteisratkaisuja.

Seuraavat yhdistysten työpajat järjestetään:

Jos mielessäsi on tapahtuma, jonka haluaisit alueellasi järjestää, olethan yhteydessä omaan yhdistykseesi. Yhdistysten tiedot löydät yhdistysten sivuilta: https://yhdistykset.kotitalousopettajat.fi/.

Jos mielessäsi on tapahtuma, jonka haluaisit Kotitalousopettajien liiton järjestävän, olethan yhteydessä toiminnanjohtajaan. toimisto@kotitalousopettajat.fi.