Framtiden inom huslig ekonomi

Hej alla finlandssvenska hushållslärare!

Under nästa läsår 2022–2023 startar en intressant fortbildning: ”Framtiden inom huslig ekonomi”.

Fortbildningen börjar i oktober 2022 och fortsätter i januari och mars 2023. Fortbildningen består av tre moduler. Hela fortbildningen går på distans, den tredje modulen genomförs enligt hybridmodellen och då kan du delta i närundervisningstillfället på Hotell och restaurangmuseet i Helsingfors. Du kan själv avgöra om du deltar i fortbildningen som helhet eller i enskilda moduler.

Fortbildningen lämpar sig även för ämneslärare och andra intresserade. Undervisningsspråket är i huvudsak svenska, med några inslag på finska.

I länken nedan finner du mera information och om det preliminära programmet, datum, kontaktperson, anmälningsblankett samt uppgifter om kursavgift.

Vi riktar blicken in i framtiden, välkomna med!