Hyvää yhdessä -opas on valmistunut!

Yhteisöllisyys, vaikuttaminen, osallisuus ja turvallisuus opetustyössä

Tänäkin lukuvuonna Kotitalousopettajien liitto järjesti antoisan täydennyskoulutuksen. Mikä hienointa, koulutuksesta valmistui taas upea ja tärkeä opetusmateriaalikokonaisuus: vertaistuellinen opas opettajien työn tueksi.

Materiaali on koottu Hyvää yhdessä -täydennyskoulutuksen asiantuntijoiden luentojen ja koulutusten pohjalta. Lainaukset ja tehtävät ovat kurssille osallistuneiden opettajien tekemiä.

Mitä löydän oppaasta?

Miten auttaa rikoksen uhriksi joutunutta nuorta? Miten lisätä yhteisöllisyyden tunnetta luokassa? Mitä tarkoittaa osallisuus, ja miksi se on niin tärkeää? Onko turvallisuus kotitalousopetuksessa muutakin kuin keittiövälineiden turvallista käsittelyä? Kuinka tärkeää on, että oppilaat voivat vaikuttaa koulun asioihin? Ja miten tämä kaikki liittyy kiusaamiseen ja kiusaamisen ennaltaehkäisyyn?
Vastaukset näihin ja moniin muihin kysymyksiin, löydät tästä oppaasta. Hyvää yhdessä -oppaan materiaali koostuu Kotitalousopettajien liitto ry:n kotitalousopettajille järjestämästä Hyvää yhdessä -täydennyskoulutuksesta (2021–2022). Täydennyskoulutuksen keskeinen teema oli kiusaamisen ennaltaehkäisy. Aihetta tarkasteltiin laajasti yhteisöllisyyden, osallisuuden, vaikuttamisen ja turvallisuuden näkökulmista.

Löydät tästä oppaasta opetukseen soveltuvia tehtäviä sekä tietoa ja pohdintaa aiheesta. Ja ennen kaikkea opas sisältää paljon vertaistukea opettajille!

Kiitos kaikille mukana olleille ja antoisia ja ajatuksia herättäviä lukuhetkiä ihan jokaiselle!


Lisätietoja oppaasta, Hyvää yhdessä -täydennyskoulutuksesta ja tulevista koulutuksista:

Helka Körkkö
Projektipäällikkö
helka.korkko@kotitalousopettajat.fi