Kiusaaminen todellisuudessa täyttää useasti jonkin rikoksen tai usean rikoksen tunnusmerkit!

Kuva: PxHere

Hyvää yhdessä -hankkeen kahdeksas koulutus oli Turvallisuus moduulin kolmas osa. Sen piti Rikosuhripäivystyksen verkkotyön koordinaattori Jenni Kreivi.

Koulutuksessa käsiteltiin esimerkkejä lasten- ja nuorten kohtaamista rikoksista. Rikosnimikkeet voivat olla hyvinkin vakavia, muun muassa: seksuaalirikokset, henkinen väkivalta, fyysinen väkivalta, omaisuuteen kohdistuvat rikokset ja verkossa tapahtuvat rikokset.

Jokainen rikosepäily tulee aina ilmoittaa poliisille.

Rikosta saatetaan joskus vähätellä ja puhutaan vaikka ”kiusaamisesta”, vaikka teko täyttää myös jo rikoksen tunnusmerkit. Jokainen rikosepäily tulee aina ilmoittaa poliisille.

Nuoren muuttuneen käytöksen tunnistaminen oireeksi rikoskokemuksesta voi sekoittua normaaleihin kehitysvaiheen muutoksiin. Kaikki eivät oireile ollenkaan, tai oireilu voi tulla esille vasta pitkän ajan kuluttua. Tyypillisiä oireita ja tunteita voivat esimerkiksi olla: pelko, häpeä ja itsensä syyllistäminen, ahdistuneisuus, levottomuus, vetäytyneisyys ja uniongelmat, elämänhallinnan vaikeudet ja voimakas stressi, koulunkäynnin hankaloituminen, oppimisvaikeudet ja käytöshäiriöt. Oireet voivat myös olla somaattisia.

Tärkeintä on aina ottaa lapsen ja nuoren kertoma rikosepäily vakavasti.


Luennon tallenne ja diat löytyvät Hyvää yhdessä -hankkeen Classroomista.


Rikosuhripäivystys

Maksutonta apua puhelimitse, verkossa ja kasvokkain

Palvelut:

  • Rikosuhripäivystys 116 006
  • Juristin puhelinneuvonta 0800 161 177
  • RIKUchat
  • 31 palvelupistettä ympäri Suomen
  • Riku.fi

Paljon tietoa ja ohjeita!


Hyvää yhdessä -luennot jatkuvat ja seuraavana on vuorossa: Osallisuus, osa 2 tiistaina 15.2.2022 kello 17:00–18:30. Luennolla käsitellään osallisuutta, ja sitä mitä vaikutuksia sillä tiedetään olevan koulukiusaamiseen. Avaamme myös nuorisotutkimuksellista näkökulmaa kouluun lasten ja nuorten ympäristönä, sekä vertaissuhteiden merkitykseen nuoruudessa. Kouluttaja on Susanna Jurvanen, Tutkija (FM), Nuorisotutkimusseura.


Ilmoittaudu mukaan Hyvää yhdessä -koulutukseen tästä: Hyvää yhdessä – Ilmoittautuminen.