Kotitalousopettajien liiton kyselytuntia seurasi ennätysyleisö

Tämän poikkeuksellisen lukuvuoden päättyessä opetusneuvos Marjaana Mannisen neuvoja kotitalouden arvioinnista kerääntyi kuuntelemaan Kotitalousopettajien liiton Kyselytunnille keskiviikkona 6.5. ennätysyleisö kotitalousopettajia. Alkuun kaikki halukkaat eivät ”mahtuneet” tilaisuuteen, mutta videopalvelun kapasiteettia lisäämällä kaikille oli lopulta tilaa.

Kyselytunnilla keskityttiin käsittelemään kotitalousoppiaineen arviointia, mutta tunnin aikana ehdittiin käydä läpi myös kysymyksiä, jotka liittyivät lukuvuoden päättävään muutaman viikon lähiopetusjaksoon. Yksi suuri ongelma on se, että lähes jokaisessa koulussa on erialiset ohjeistukset lähiopetukseen palaamisesta. Osaan asioista kunnilla on oma päätösvalta, mutta usean koulun ohjeistus ei silti vastaa kansallisia päätöksiä.

Lähiopetukseen palaaminen

Vaikka opetuksen järjestelyistä, välineiden ja ruokatarvikkeiden käytöstä, turvaväleistä ja muusta on erilaisia ohjeistuksia, opetuksen suhteen on muistettava, että koulutyön on jatkuttava opetussuunnitelman mukaisesti.

– Opetushallitus ei voi antaa opetuksen sisältöön konkreettisia ohjeita. Jokaisen opettajan on huomioitava, mitä paikallisesti on ajoitettu lukuvuoden tälle osuudelle, ja mitä on etäopetuksen aikana voitu opettaja, ja mitä on ehkä jätetty odottamaan vielä sitä yhteistä tapaamista. Tulevan lähiopetuksen sisältö riippuu siis paikallisesta opetussuunnitelmasta, vuosisuunnitelmasta ja kunkin opettajan omasta työsuunnitelmasta.

– Kun formatiivista arviointia on tehty myös etäopetuksessa, niin siinä on varmasi tullut esille sellaisia asioita, joita on hyvä vielä vahvistaa, varmistaa ja ehkä mitata. Pääsääntö on kuitenkin se, että tämä kaksi viikkoa ei ole pelkästään asioiden mittaamista varten, opetusneuvos Marjaana Manninen painotti.

Opettajan on oltava herkkänä oppilaiden tuntemuksille siitä, minkälaista on palata jälleen yhteisölliseen kouluun, minkälaisia entisiä asioita on saattanut jäädä kesken, ja mitä uusia asioita ja ilmiöitä etäopetus ja epidemia on tuonut.

– Tuleva lähiopetusjakso voi hyvinkin olla sitä, että kuunnellaan ja kuullaan. Annetaan oppilaalle mahdollisuus purkaa kokemuksiaan tästä poikkeuksellisesta ajasta. Mutta pääsääntöisesti kuitenkin asioissa edetään opetussuunnitelman mukaan, ohjeisti Manninen.

Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikissa oppiaineissa, myös valinnaisaineissa

Kyselytuntia edeltävässä vapaassa keskustelussa, ja chätissä ilmeni usean opettajan huoli siitä, että kouluilla on ollut ainakin epävirallista keskustelua siitä, että valinnaisaineita ei tulevalla lähiopetusjaksolla opetettaisi lainkaan.

– Jos koulun vuosisuunnitelmassa tällainen mahdollistuu esimerkiksi monialaisten oppimiskokonaisuuksien takia, eli toimitaan koko koulu yhteisönä, siinä tapauksessa perusoppituntipaikat ja valinnaisaineet muuttavat muotoaan, mutta mitään kokonaisuutta ei voi poistaa kokonaan.

Yksi perustelu valinnaisaineiden opettamatta jättämiselle on keskusteluissa ollut se, että opetusryhmiä ei saa sekoittaa.

– Kansallisissa ohjeissa kuitenkin selkeästi sanotaan, että tietyissä tapauksissa, myöskin aineen opetuksessa, voi käydä niin, että ryhmät sekoitetaan, huomautti Manninen.

Kotitalouden työvälineiden käyttö ja puhdistus

Kouluissa on kiertänyt myös huhua, että Opetushallituksen ohjeissa olisi kielletty työvälineiden käyttö, jos niitä ei voi desinfioida. Tämä on kuitenkin perätön huhu; Opetushallitus ei ole tällaista ohjeistusta antanut. Kouluruokailun suhteen on ohjeistettu, että yhteisien ottimien käyttöä tulisi harkita, ja suosia ruoan jakamista suoraan lautaselle. Oppimiseen liittyvistä työvälineistä ei kuitenkaan ole tällaista kieltoa tai edes ohjeistusta annettu.

– Käsityössä on annettu ohjeistus niin sanotusta välisiivouksesta. Myös kotitalouden puolella tämän tyyppisten työvälineiden puhdistamista olisi ryhmien välillä hyvä tehostaa, mutta ruokaan liittyvät välineet normaalistikin pestään aina käytön jälkeen, ja kuten aterimetkin, ne saavat astianpesukoneessa myös kuumakäsittelyn.

Kyselytunnin chätissä nousi esiin myös se näkökulma, että tämä on loistava aika opettaa työkäsineiden käyttöä.

Ruoanlaittoa voidaan opettaa myös näinä viimeisinä lähiopetusviikkoina

Kouluun palattua voidaan kotitalousopetuksessa kotitalousluokassa myös leipoa ja laittaa ruokaa, kunhan otetaan huomioon turvavälit ja pisaratartunnan riski. Nyt keväällä voidaan tehdä hyvin poikkeuksellisiakin opetusjärjestelyitä, mutta jos korona-uhka jatkuu myös syksyllä, on suunniteltava hyvin tarkkaan, kuinka oppilaalle annetaan mahdollisuus oppia, kun kotitaloutta opetetaan Suomessa nykyisin kuitenkin vain yhden kouluvuoden aikana.

– Kotitalous on toiminnallinen oppiaine, jossa oppiminen perustuu hyvin pitkälle siihen, että tehdään ja toimitaan yhdessä. Jos tilanne jatkuu samanlaisena syyslukukaudella, on hyvin tarkkaan mietittävä, kuinka opetus voidaan järjestää tarkoituksenmukaisella ja toimivalla tavalla, pohtii Manninen.

– Myös ryhmäkokojen kanssa on oltava hyvin tarkka syksyllä, jotta opetusta voidaan turvallisesti tarjota. Opetushallitus ei kuitenkaan voi ottaa virallisesti kantaa opetusryhmäkokoihin, koska ne ovat paikallisia päätöksiä. Nämä riippuvat täysin kokonaisuudesta: miten luokkatila on suunniteltu, mikä on paikallinen opetussuunnitelma ja toteutuuko siellä työturvallisuus.

Tarvittaessa työsuojeluvaltuutettua voidaan pyytää tekemään tarkastus, jonka perusteella oppilastusryhmät voidaan määritellä tietyn kokoisiksi, jos katsotaan että oppilaan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön tai opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ei toteudu, tai että opettajalle kohdentuu kohtuutonta kuormitusta.

Kotitalousoppiaineen arviointi

Kotitalouden arviointikriteerit ovat vaihtumassa, mutta nyt kriteerit ovat ne, jotka opetussuunnitelman perusteisiin on kirjattu, ja niitä käytetään. Samoin myös poikkeusoloissa opetetaan sitä, mitä opetussuunnitelmassa on suunniteltu, ja mitä on opetettu, sitä arvioidaan.

Arvioinnissa on otettava kokonaisuus huomioon. Osalle oppilaista tämä etäopetusjakso on ollut kotitalousopetuksen suhteen ajallisesti ja sisällöllisesti merkittävämmässä roolissa kuin toisilla. Tällöin etäopetusjakso vaikuttaa kokonaisuuteen myös enemmän, ja näin etäopetusjakso on otettava painoarvoisemmin huomioon osaamisen arvioinnissa.

Valinnaisen ja valittavissa olevan kotitalousoppiaineen arviointi

Taide- ja taitoaineiden tuntikokonaisuuteen liittyvä valittavissa oleva lisätuntimäärä yhdistetään aina kaikille yhteisen kotitalousoppiaineen arvosanaan. Jos kursseilla on eri opettajat, keskustelevat opettajat keskenään arvosanasta, mutta oppilaalle tulee vain yksi nämä yhdistävä arvosana kotitaloudesta.

Kaikille yhteisen kotitalouden päättöarvosanaa voi korottaa, jos oppilas opiskelee alle kahden vuosiviikkotunnin valinnaisainetta, joka katsotaan sellaiseksi, että se syventää kaikille yhteisen kotitalouden osaamista, ja tämä korotusmahdollisuus on selkeästi määritelty ja mainittu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Mikäli näin ei ole mainittu ja määritelty, ei alle kahden vuosiviikkotunnin valinnaisainekokonaisuudella ole tätä korottavaa vaikutusta.

– Pitää muistaa, että kaikki valinnaisuudet määritellään aina paikallisesti, vaikka kansallisesti perusteissa annetaan linjauksia, muistuttaa Manninen.

Jos valinnainen oppimäärä on yli 2 vuosiviikkotuntia, niin sille annetaan aina numeroarvosana. Tämän numeroarvosanan kriteerit laatii järjestäjä itse, koska vain hän voi tietää, minkälainen kokonaisuus on.

Joissain tapauksissa kaksi yhden viikkovuositunnin valinnaista molemmat suoritettua yhdistyvät kokonaisuudeksi, joka on arvioitava, mutta tämä on selkeästi kerrottava opetussuunnitelmassa.

– Oppilaan on tämä tiedettävä ennakkoon. Koulun opetussuunnitelmassa valinnaisainekokonaisuuksien kohdalla pitää lukea, että jos nämä valinnaisaineet valitaan molemmat, katsotaan ne yhdeksi suuremmaksi kokonaisuudeksi, joka arvioidaan numeroarvosanalla. Tämä ei saa tulla oppilaalle yllätyksenä.

Oppilaalta puuttuu näyttöjä osaamisesta

Jos lähiopetuksessa oppilas on näyttänyt osaamistaan, mutta nyt etäopetusjaksolla ei ole näyttöjä, on pyrittävä arvioimaan kokonaisuutta. Arvosana voi laskea, se voi nousta tai se voi jäädä ennalleen. Ongelma on toinen, jos jostakin osa kokonaisuudesta puuttuu kokonaan näytöt. Tässä tapauksessa on pyrittävä näyttö järjestämään tämän viimeisen kahden viikon aikana.

– Oppilaan on pystyttävä näyttämään osaamisensa. Rajatapauksissa on pyrittävä tekemään päätöksiä kuitenkin oppilaan edun mukaisesti.


Opetushallituksen sivuilta löytyy yhteenveto lähiopetukseen siirtymisestä tältä sivulta: Tukea poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Sivulle päivitetään erilaisia materiaaleja opettajille sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjille poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen tueksi.

Vastaa