Koulu tarjoaa paljon osallisuuden mahdollisuuksia, mutta miten sosiaalista osallisuutta saadaan kouluun?

Kuva: likonkom Pixabaystä

Hyvää yhdessä -täydennyskoulutuksen viimeinen luento käsitteli osallisuuden merkitystä kiusaamisen ehkäisyssä sekä nuorten vertaissuhteita kouluympäristössä


Nuorisotutkimusseuran tutkijan Susanna Jurvasen luennolla pohdittiin osallisuuden vaikutuksia ja vertaissuhteiden merkitystä nuoruudessa.

Osallisuus rakentuu muun muassa sosiaalisen pääoman kautta. Nuoren oma paikka koulun sosiaalisessa arvojärjestyksessä ja se, miten nuori kokee oman taustansa, lisää – tai vähentää sosiaalista pääomaa. Sosiaalisen pääoman kehittymistä tukee myös turvallinen kouluympäristö. Sosiaalisen pääoman puute voi näkyä nuoren mielenterveysongelmien lisääntymisenä. Ja taas toisaalta vahva sosiaalinen pääoma tukee nuoren hyvinvointia.

Nuorten vertaissuhteet ovat moninaiset ja hienovaraiset. Nuorten kesken saattaa koulussa olla ”sosiaalinen-ranking” ja ”status”, nämä syntyvät vuorovaikutusten kautta. Vuorovaikutus näkyy pieninä asioina: kenen puoleen käännytään, kenen puoleen ei. Vertaisryhmän paine on suuri, ”kuka minä olen ja millainen minä olen suhteessa toisiin”. Tämä ei kuitenkaan ole staattista. Nuorten väliset dynamiikat voivat muuttua. Sosiaalinen pääoma ja osallisuus poistavat jännitteitä ja luovat myönteisiä vertaissuhteita ja tätä kautta vähentävät muun muassa kiusaamista.

Hyvää yhdessä -täydennyskoulutus päättyy

Hyvää yhdessä -täydennyskoulutuksen luennot päätyivät tähän. Kaikki kurssille osallistuneet, vähintään yhden kokonaisen moduulin suorittaneet, saavat kurssista todistuksen touko-kesäkuun aikana. Myös kaikki Hyvää yhdessä -täydennyskoulutuksen luennot ovat kuunneltavissa ja katseltavissa kurssin Classroomissa kesäkuun loppuun asti (vaatii kirjautumisen Classroomiin).

Hyvää yhdessä -opas

Hyvää yhdessä täydennyskoulutuksesta on myös valmistumassa opas! Tämä opas rakentuu kurssin materiaalin pohjalta, asiantuntijoiden luennoista ja osallistujien tekemistä tehtävistä. Sitä voi hyödyntää omassa opetuksessa, vaikka ei olisi osallistunut kurssille. Opas valmistuu toukokuun aikana.

Uusi täydennyskoulutus ensi lukuvuonna

Kotitalousopettajien liitto ry on saanut OPH:n rahoituksen seuraavaan täydennyskoulutukseen! Tämä täydennyskoulutus käynnistyy syksyllä 2022. Viestimme uudesta koulutuksesta jo loppukevään ja alkukesän aikana, pysykää kuulolla!

Kaikkiin täydennyskoulutuksiin liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä Kotitalousopettajien liitto ry:n projektipäällikköön, Helka Körkköön helka.korkko@kotitalousopettajat.fi tai 045 313 6190.