Kuulluksi tuleminen yleensä rauhoittaa nuorta

Kuva: Grae Dickason Pixabaystä

Hyvää yhdessä -täydennyskoulutuksen Yhteisöllisyys moduulin päätti Saara Ahtolan (kriisityöntekijä, HelsinkiMission Nuorten kriisipiste) koulutus aiheesta: Nuorten yksinäisyys, kriisit ja mielen hyvinvointi.

Koulutuksen ensimmäisessä osassa käsiteltiin yksinäisyyttä. Todettiin, että jo maailmaan syntyessämme suuntaudumme kohti muita ihmisiä ja kehitymme vain yhteydessä muihin ihmisiin. Yksinäisyyden tunne kertoo inhimillisestä tarpeesta yhteyteen. Tarpeet voivat kuitenkin olla erilaisia eri ihmisten välillä – toinen saattaa kokea yksinäisyyttä herkemmin kuin toinen. Kun yksinäisyys kroonistuu, syntyy negatiivinen kehä, josta ihmisen on vaikea päästä pois.

On tärkeä muistaa, että yksinäisyys on inhimillinen tunne, joka kertoo tarpeestamme tulla kohdatuksi, arvostetuksi ja myös tuetuksi ja autetuksi elämän vastoinkäymisissä. Yksinäisyydestä saa puhua ja siihen saa hakea apua.

Toisena teemanan olivat kriisit. Nuoret elävät nyt kolmen globaalin kriisin maailmassa (koronapandemia, ilmastonmuutos ja sota). Globaalit kriisit ovat koskettaneet nuoria erityisellä tavalla, vaikuttaneet moniin tärkeinä pidettyihin elämänvaiheisiin ja myös tulevaisuudenkuviin. Kriisit ovat luonteeltaan erilaisia kuin oman elämän akuutit uhat tai menetykset, kriiseihin voi myös siksi liittyä paljon ohittamisen ja suojautumisen tarvetta.

Kuinka sitten kohdata kriisissä oleva nuori, muista ainakin nämä neljä asiaa:

  1. tunnista ja reagoi
  2. kuuntele
  3. viesti myötätuntoa
  4. luo turvaa

Jos sinun resurssisi eivät riitä auttamaan nuorta, ohjaa ja motivoi häntä tarvittaessa lempeästi eteenpäin ammattiapuun.

Jos sinun resurssisi eivät riitä auttamaan nuorta, ohjaa ja motivoi häntä tarvittaessa lempeästi eteenpäin ammattiapuun. Korosta, että avun hakeminen on vahvuutta. Jokaiselle meistä voi tulla elämässä vastaan tilanteita, joissa tuntuu, että omat voimavarat eivät riitä. Apua on kuitenkin saatavilla, kenenkään nuoren ei tulisi jäädä huoltensa kanssa yksin!

Koulutuksen lopuksi käytiin läpi yleisesti mielen hyvinvointia ja asioita, jotka auttavat mieltä voimaan hyvin. Näitä ovat muun muassa: uni, lepo, palautuminen, säännöllinen ja riittävä ruokailu, rentoutuminen ja hengitys, ärsykkeetön aika, liikunta ja ulkoilu sekä sosiaalinen tuki ja ihmissuhteet.

Ihan lopuksi kouluttaja muistutti opettajia pitämään hyvää huolta myös omasta jaksamisestaan!

www.helsinkimissio.fi

Koulutus on katsottavissa Hyvää yhdessä -kurssin Classroomissa.


Hyvää yhdessä -täydennyskoulutuksen viimeinen luento on:

Osallisuus, osa 2.
Ajankohta: maanantaina 28.3 kello 17–18.30
Kouluttaja:
Susanna Jurvanen, Tutkija (FM), Nuorisotutkimusseura
Aihe: Osallisuus ja koulukiusaaminen. Luennolla käsittelemme osallisuutta, ja sitä mitä vaikutuksia sillä tiedetään olevan koulukiusaamiseen. Avaamme myös nuorisotutkimuksellista näkökulmaa kouluun lasten ja nuorten ympäristönä, sekä vertaissuhteiden merkitykseen nuoruudessa.