Kyselytunti opettajan työsuhdeasioista

Jokainen opettaja toimii työsuhteessa työnantajaan, oli työsuhde sitten lyhyt tai pitkä, määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Työnantaja voi olla kunta, valtio tai yksityinen taho. Jokaista työsuhdetta määrittää kuitenkin työnantaja- ja työntekijäosapuolten sopimat työn ehdot. Sopimuksissa määrätään mm. palkoista, työajoista ja lomista. Sopimuksissa määrätään myös paljon muusta, mistä jokaisen opettajan olisi hyvä olla tietoinen. On hyvä ymmärtää omat oikeudet ja omat velvollisuudet.

Kotitalousopettjat kysyvät toistuvasti Kotitalousopettajien liitosta vastauksia työn ehtoihin liittyviin kysymyksiin, joita ovat mm:

  • Mitkä tehtävät kuuluvat suoraan kotitalousopettajan työnkuvaan?
  • Mitkä tehtävät ovat ylimääräisiä?
  • Minkälainen korvaus pitäisi lisätöistä saada?
  • Mitä muita lisiä kotitalousopettajalle kuuluu, ja kuinka niistä päätetään?
  • Kuinka sairastaminen tai määräaikainen työsuhde vaikuttaa palkkaan ja muihin korvauksiin?

Tästä syystä Kotitlousopettajien liitto ry järjestää 4.10.2022 kello 17:00 kyselytunnin työsuhdeasioista. Asiantuntijana on OAJ:n työmarkkinaedunvalvonnan erityisasiantuntija Anneli Vainik.

Jos haluat saada varmuutta oman työsuhteesi ehdoista, osallistu kyselytunnille tiistaina 4.10.2022 kello 17:00–18:00. Voit ilmoittautua täältä: FloMembers – Kyselytunti opettajan työsuhdeasioista

Tilaisuus on Kotitalousopettajien liitto ry:n jäsenille. Tilaisuus on maksuton.