Pysähdy hetkeksi oman työsi äärelle

Kuva: Silvia

Kotitalousopettajien liiton järjestämä ja Opetushallituksen rahoittama Opettajasta yhteisöosaajaksi -täydennyskoulutus käynnistyi viime lauantaina ensimmäisellä työpajamuotoisella asiantuntijaluennolla. Minna Rimpiläinen Koulutuskeskus Moolista järjesti osallistujille työpajan ”Vaellus oman työn maisemissa”. Rimpiläinen on koulutukseltaan Logoart -taideterapiaohjaaja, Elämäntaidekouluttaja ja Avekki -kouluttaja.

Työpajan aikana kuljettiin oman työn maisemissa – teemoja olivat oman työn vahvuuksien ja voimavarojen sekä hieman myös haasteiden pohtiminen. Työpajassa hyödynnettiin ratkaisukeskeisiä menetelmiä. Osallistujat tarkastelivat omaa työtään vaellusteeman mukaisesti pohtimalla, missä tällä hetkellä ovat menossa ja millaisen henkilökohtaisen konkreettisen työhön tai työhyvinvointiin liittyvän päämäärän he asettavat vaellukselleen loppuvuoden aikana.

Kouluttaja Minna Rimpiläinen korosti, että itselle asetettavien tavoitteiden tulisi olla konkreettisia, riittävän pieniä ja sävyltään positiivisia, jotta niitä on mieluisa toteuttaa. Rimpiläinen on itse maalannut työskentelyn tueksi ”pelilaudan”, jota voi käyttää visuaalisena välineenä oman työn voimavarojen pohtimiseen sekä työhyvinvointiin liittyvän tavoitteen jäsentämiseen. Itse työpajassa hyödynnettiin sanapilvi-työskentelyä ja jaettiin osallistujien kesken anonyymisti ajatuksia muun muassa oman työn hyvistä puolista, työhyvinvointia tukevien tavoitteiden asettamisesta sekä tavoitetta kohden kulkemisesta.

Osallistujat asettivat itselleen erilaisia työhyvinvointiin liittyviä tavoitteita. Keskeisiä esiin nousseita teemoja olivat muun muassa työajan ja -määrän rajaaminen, kiireettömämmän ilmapiirin luominen opetukseen sekä aidot kohtaamiset arjessa. Tavoitteista koettiin olevan hyötyä itselle esimerkiksi jaksamisen, tasapainoisemman olon ja oman työn kehittämisen kannalta. Tavoitteiden koettiin hyödyttävän myös läheisiä, kun voi olla läsnäolevampi opettaja ja järjestää enemmän aikaa itselle, perheenjäsenille sekä ystäville. Tavoitetta kohden kulkeminen ei ole aina helppoa, sillä kiire, tottumukset, yllättävät tilanteet tai vaikka sairastuminen voivat hidastaa matkaa. Osallistujat kuitenkin kokivat, että muun muassa työkavereille ja läheisille puhuminen, vankka ammatillinen osaaminen sekä armollisuus itseä kohtaan auttavat tavoitteen saavuttamisessa.

Työpajan tallenne sekä tehtävä ovat saatavilla Opettajasta yhteisöosaajaksi -täydennyskoulutuksen Google Classroom -alustalla.

Vielä ehdit myös ilmoittautua mukaan Opettajasta yhteisöosaajaksi -täydennyskoulutukseen! Ilmoittaudu mukaan täällä >>

Seuraava luento järjestetään 22.11.2022 kello 16:00-18:00, jolloin saamme kuulla Saija Viljakaista Mieli ry:stä. Luennon teemana on ”Haastavat tunteet koulussa”.  Koulutus tarjoaa keinoja, miten tukea nuorta ja vahvistaa omaa hyvinvointia ja jaksamista. Koulutus sisältää tietoa tunteiden säätelytaidoista, ahdistusta tuntevan oppilaan tukemisesta ja tunnetaidoista osana aikuisen omaa hyvinvointia. Saat konkreettisia keinoja edistää mielen hyvinvointia ja välineitä nuorten kohtaamiseen ja rauhoittumisen harjoitteluun. Tervetuloa mukaan luennolle!