Virtuaalisella kahvitunnilla käytiin vilkasta keskustelua askarruttavista asioista

Keskiviikkona 8.4.2020 järjestettiin Kotitalousopettajien liiton jäsenien ensimmäinen yhteinen virtuaalinen kahvitunti. Noin 40 kotitalousopettajaa kokoontui keskustelemaan vapaamuotoisesti mielen päällä olevista asioista. Keskustelu kävi vilkkaana aina kotitalousoppiaineen asemasta työssä jaksamiseen. Yhdessä jakaminen antoi uusia välineitä opetukseen, mutta myös uskoa omaan tekemiseen. Seuraava virtuaalinen kahvitunti järjestetään torstaina 23.4. kello 16.00.

Kotitalousopettajien virtuaalinen kahvitunti käynnistyi vapaamuotoisella keskustelualla keskiviikkona 8.4. kolmen aikoihin. Ajalle ominaisesti myös kahvitunti alkoi huolien myötä. Useissa kunnissa on väläytelty taide- ja taitoaineiden opettamisen vähentämistä, tai keskeyttämistä. Kotitalousopettajilla on kuitenkin selkeä usko omaan tekemiseen, ja oman OPPIAINEEN MERKITYKSEEN. – Ja onhan oppiaine ollut hyvin esille mediassakin. On yleisesti tunnustettu, että ”Jotain hyvää poikkeustilassakin on: koululaisten kotitalous­tehtävät helpottavat nyt perheiden arkea” (HS.5.4.2020). Opetushallituksen opetusneuvos Marjaana Manninen, jäsen hänkin, muistutti, että opetusmäärissä kunta voi tehdä päätöksiä, erityisesti, jos opetusta on annettu minimiä enemmän, mutta koppilailla on oikeus kaikkien oppiaineiden opetukseen.

Marjaana Manninen kertoi myös vapaamuotoisesti OPETUSHALLITUKSEN KUULUMISIA, ja suositteli käymään katsomassa Opetushallituksen kotitaloussivuja, koska ne seuraavat ajan tasaisesti ministeriön linjauksia. Siletä löytyy myös hyvin verkkomateriaaleja kotitalouden opetuksen tueksi. Myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston kulma-blogi on hyvä lähde tiedolle kuluttajakasvatukseen ja -osaamiseen liittyviin ajankohtaisiin asioihin. Sieltä löytyy myös aiheeseen liittyvää hyvää oppimateriaalia. LISÄÄ MATERIAALIA löytyy linkitettynä Puheenjohtajan kirjeestä, joka lähetetiin jäsenille alkuviikosta.

Etäopetuksessa mieltä askarruttavaa on ollut myös VASTUUKYSYMYKSET. Eroaako opetuksen vastuut jotenkin lähiopetuksen ja etäopetuksen välillä. Opetushallituksen sivuilta kerrotaan suhteellisen selkeästi myös, mikä on opettajan vastuu etäopetuksessa. Pääpiirteittäin asia on kuitenkin niin, että opettaja vastaa omasta ohjeistuksestaan, kuten lähiopetuksessakin. Vaarallisia toimintatapoja ei voi ohjeistaa, ja on otettava huomioon oppilaiden erilaiset ominaisuudet myös etätyöskentelyssä. Opettajan on tunnistettava, jos jollekin oppilaalle jokin tehtävä voi olla vaarallinen. Varovaisuutta kannattaa noudattaa lähiopetusta enemmän, sillä itse ei pysty vieressä tarkkailemaan, että oppilas on ymmärtänyt ohjeistukset oikein.

Kahvitunnilla keskustelu lähti myös nykykriisistä uusille urille. Yhdessä pohdittiin, MINKÄLAISIA UUSIA ASIOITA KOTITALOUSTIETEISSÄ OLISI HYVÄ TUTKIA, myös opetuksen kannalta. Pohdittiin myös sitä, että moni opiskelija on joutunut muuttamaan suunnitelmiaan sisältönsä opetusharjoitteluun uusiksi, ja myös ohjaajat ovat joutuneet äkkiseltään uuden eteen. Yleinen kokemus on kuitenkin, että asiat ovat sujuneet yllättävänkin hyvin. Toisaalta YLIOPISTOISSA ON HYVÄT VERKOSTOT erilaisten verkkosovellusten käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Moni opiskelija osaisi nopeasti neuvoa opettajia uusissa välineissä. Yhteyttä yliopistoihin voi varmasti ottaa matalallakin kynnyksellä.

Kahvitunnin keskustelu palasi jälleen kyselytunnin pohdintaan arvostelusta. Jotkut rehtorit ovat ohjeistaneet, että etäopetuksen aikana arvosteluita ei saa laskea. Keskustelijoiden mukaan tämä on kuitenkin perusteeton ja kestämätön ohjeistus, koska nytkin edetään opetussuunnitelman mukaan – ja sitä MITÄ OPETETAAN, MYÖS ARVIOIDAAN. Suurin osa lukuvuotta on käyty jo ennen tätä etäopetusjaksoa, muta silti arviointiin vaikuttavat sekä lähiopetuksen että etäkauden suoritukset. Arvio voi siis liikkua ylös- tai alaspäin, mutta jos koulunsa päättävä yhdeksäsluokkalainen on saanut väliarvioinnin, voi hänen numeroa laskea vain hyvin perustellusti. Ryhmässä löytyi myös erilaisia keinoja järjestää etäopetuksessa kokeita ja muita keinoja osaamisen arviointiin. Monen opettajan OPPILAAT OVAT ERINOMAISIA TEKEMÄÄN TÖISTÄNSÄ VIDEOITA. Täytyy kuitenkin muistaa antaa videoille pituuden aikaraja, sillä muuten opettaja saa katsella illat kokopitkiä elokuvia.

Myös MUUTTO ETÄOPETUKSEN AIKANA herätti keskustelua. Eräässä koulussa etäopetusta antavat kotitalousopettajat oli määrätty pakkaamaan ja purkamaan oman luokkansa ilman minkäänlaista ylimääräistä korvausta ja työaikaa. Tämäkin oli keskustelijoiden mukaan kestämätön ja perusteeton määräys. Aivan kuten, jos uusia luokkia suunnitellaan ja rakennetaan. OPETTAJAN ON SAATAVA YLIMÄÄRÄISESTÄ TYÖSTÄ ERILLINEN KORVAUS. Eikä oppilastyötä saa käyttää ylimääräisiin töihin. Oppilailla on oikeus opetukseen.

Keskustelu kulkeutui kahvitunnin aikana myös perustavaa laatua olevaan kysymykseen: Miten te jaksatte? Monen kokemus on, että on ollut ihan hurjaa, HIRVEÄÄ HÄRDELLIÄ, hyvin rasittavaa… Moni kuitenkin koki, että asioiden keskusteleminen kollegoiden kanssa on antanut yllättävänkin paljon voimia. Tästä onkin hyvä jatkaa seuraavalla kahvitunnilla torstaina 23.4. kello 16.00.

Vastaa