Aila Vuorikoski maa- ja metsätalousministeriön kouluruuan kehittämisohjelman työryhmään

Kotitalousopettajien liitto ry:n hallituksenjäsen Aila Vuorikoski on nimetty maa- ja metsätalousministeriön kouluruuan kehittämisohjelman työryhmään. Toimikausi Alkaa 1.11.2021 ja päättyy pääministeri Marinin hallituksen toimikauden loppuun, kuitenkin viimeistään 31.3.2023.

Tausta, tavoitteet ja tehtävät

Marinin hallitusohjelmassa linjattiin laadittavaksi kouluruuan kehittämisohjelma. Tulevan ohjelman keskeinen tavoite on lisätä kouluruuan arvostusta ja kouluruokailuun osallistumista sekä kehittää kouluruokailuun liittyviä käytäntöjä. Ohjelmassa etsitään ratkaisuja, joiden pohjalta välipala voidaan tuoda osaksi kouluruokaa jokaiseen kouluun. Lisäksi ohjelmalla pyritään parantamaan kouluruuan kotimaisuusastetta, terveellisyyttä ja ekologisuutta ja kehittämään tasa-arvoista ja yhteisöllistä kouluruokailua. Ohjelma kattaa peruskoulun ja toisen asteen kouluruokailuun liittyvät teemat. Ohjelman laadintatyö tulisi olla valmis lokakuussa 2022 ja työssä on kuultava myös oppilaita.

Työryhmät tehtävät:

  • laatia Kouluruoan kehittämisohjelma
  • edistää ohjelmaan sisältyvien kehittämisehdotusten jalkauttamista
  • edistää kouluruokailuun liittyvää yhteistyötä.

Kotitalousopettajien liitto ry:n vaikuttamistyö

Kotitalousopettajien liitto ry toimii aktiivisesti kotitalousopettajien, kotitalousoppiaineen ja koko kotitaloustoimialan edunvalvonnassa osallistumalla keskusteluun, selvitystyöhön ja päätöksenteon valmisteluun kaikilla alaa koskettavilla rintamilla. Merkittävää on juuri osallistua kansalliseen keskusteluun, ja olla läsnä.

Liiton vaikuttamistyön tavoitteisiin voi tutustua tarkemmin liiton strategiasta 2020-2025.


Lue maa- ja metsätalousministeriön tiedote ryhmänperustamisesta täältä: Kouluruoka on päivän tärkein ateria – työryhmä asetettu kouluruuan kehittämistyöhön – Maa- ja metsätalousministeriö (mmm.fi)