Kirjallinen kysymys kotitalousopetuksen riittävyydestä peruskoulussa ja opetuksen jatkuvuudesta toiselle asteelle

Kuva: Vesa Lindqvist / Eduskunta

Sari Tanus kd, Heikki Autto kok, Päivi Räsänen kd, Jari Myllykoski vas, Anne Kalmari kesk ja Sari Essayah kd ovat jättäneet 16.4.2021 hallitukselle kirjallisen kysymyksen kotitalousopetuksen riittävyydestä peruskoulussa ja opetuksen jatkuvuudesta toiselle asteelle.

Kotitalousopettajien liitto ry on käynyt jatkuvaa keskustelua useamman eduskuntaryhmän kanssa kotitalousosaamisen ja -opetuksen tilasta Suomessa. Keskustelussa selvää on ollut, että päättäjät ymmärtävät hyvin kotitalousosaamisen ja -opetuksen merkityksen. Tätä todistaa, että Eduskunnan kotitalouden tukirenkaan puheenjohtajan Sari Tanuksen lisäksi tämän kirjallisen kysymyksen allekirjoittajia on useista puolueista, myös hallituspuolueista.

Vaikka ymmärrys kotitalousosaamisen merkityksestä on olemassa, eivät viimeaikaiset poliittiset päätökset välttämättä ole tukeneet kotitalousosaamisen parantumista. Kotitalousopettajien liitto toivoo, että tämä kirjallinen kysymys ja se työ, jota liitto on pitkäjänteisesti tehnyt, kantaa hedelmää, ja näemme tulevaisuudessa yhteiskunnan panostavan enemmän kotitalousosaamiseen ja sen opetukseen. Tästä olisi kiistattomia hyötyjä yleiseen hyvinvointiin.

Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys toimitettiin valtioneuvostolle.