Sanna Sekki edustamaan Kotitalousopettaja Väestöliiton hallitukseen

Yliopiston lehtori Sanna Sekki on valittu Väestöliiton hallitukseen kolmivuotiskaudeksi 2023-2025. Sekkiä ehdotti Kotitalousopettajien liitto ry, perusteena se, että Sanna Sekillä on erittäin vahva osaaminen nuorten kotitalousosaamisesta ja sen merkityksestä hyvinvointiin ja hyvinvoinnin kehittymiseen sekä osaamisen tukemiseen. Kotitalous nähdään tässä laajana kokonaisuutena, joka on perusta oman elämän hallintaan, ja nuorten kohdalla oman itsellisen elämän aloittamiseen.

Hänellä on osaamista erityisesti nuorten ihmisten elämänhallinnan tutkimuksessa ja näin myös itse nuorten ihmisten elämänhallinnassa ja sen tukemisessa. Hänen tutkimusjulkaisunsa liittyvät mm. sekä perheiden että nuorten arjen tukemiseen.

– Korona-aika on jättänyt jälkeensä pahoinvointia eri ikäryhmiin, eikä tukea ole riittävästi saatavilla. Tämä näyttäytyy esim. koulunkäynnin haasteissa, eri ikäryhmien mielenterveysongelmissa ja yksinäisyytenä. Sekki painottaa, että nyt olisikin tärkeää katkaista eriarvoistumiskehitys, lähtien koulumaailmasta ja palveluiden ja tuen kehittämisestä. Näiden saatavuutta pitäisi kehittää myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Kotitalousopettajien liitto ry onnittelee Sanna Sekkiä, ja uskoo hänen edustavan alaa erinomaisesti tärkeässä tehtävässä.