Helsingin Kotitalousopettajat ry

Helsingin Kotitalousopettajat ry on perustettu 1934 ja 80-vuotista taivaltaan yhdistys juhli vuonna 2014. Olemme suurin Kotitalousopettajien liittoon kuuluvista jäsenyhdistyksestä, jäsenmäärämme tällä hetkellä on noin 400.

HKO LOGO 1Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä pääkaupunkiseudun ja sen ympäristössä asuvien jäsenten kesken ja edistää kotitalousalan osaamista. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä kokouksia, retkiä, opintomatkoja ja juhlia, edistämällä täydennyskoulutusta, tekemällä aloitteita ja kannanottoja sekä pitämällä yhteyttä toiminnan kannalta tärkeisiin järjestöihin ja muihin tahoihin. Yhdistyksen vuosikokous järjestetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kotitalousopettajat, kotitalousopettajan koulutuksen suorittaneet kasvatustieteen kandidaatit tai maisterit, alan ammatillisen opettajankoulutuksen suorittaneet henkilöt, muuten kotitalousopettajan pätevyyden hankkineet sekä kasvatustieteen maisterit, jotka ovat suorittaneet kotitaloustieteen koulutuksen ilman opettajakoulutusta ja opiskelijajäseniksi alan opiskelijat. Jäseneksi liittyminen tapahtuu Kotitalousopettajien liiton internet-sivujen kautta. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruus on 16 €/vuosi, opiskelijoilta ja eläkeläisiltä 8 €/vuosi. Yhdistyksen jäsenmaksu kerätään yhdessä Kotitalousopettajien liiton jäsenmaksun kanssa vuosittain helmikuussa. Jos jäsenmaksusta ilmenee ongelmia, voi ottaa yhteyttä Kotitalousopettajien liittoon (kotitalousopettajien.liitto(at)kolumbus.fi).

Halutessasi liittyä yhdistyksen sähköpostilistalle tai sinulla on muuta yhdistyksen toimintaan liittyvää asiaa, ota yhteyttä yhdistyksen hallituksen jäseniin.Helsingin yhdistyksen järjestämässä täydennyskoulutuksessa kehitetyistä opetuskokonaisuuksista tehtiin e-julkaisu. Materiaali on tarkoitettu inspiroimaan opettajien työtä.

Täydennyskoulutus järjestettiin tukemaan opettajien opetussuunnitelmatyötä ja opetuksen kehittämistä uudistuneen peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden edellyttämään suuntaan. E-julkaisun on toimittanut Hanna Kuusisaari ja opetuskokonaisuuksista kirjoittaneet täydennyskoulutukseen osallistuneet opettajat.

Voit ladata julkaisun tästä: Kohti laaja-alaista oppimista.pdf