Strategia 2020-2025

Arvot

 • AVOIMUUS
  Tieto toiminnastamme on kaikkien niiden saatavilla, jotka sitä tarvitsevat.
 • PAIKALLISUUS
  Olemme valtakunnallinen toimija, mutta huomioimme aina sen, kuinka toiminta saataisiin toteutettua tai toistettua paikallisesti.
 • ROHKEUS MUUTTUA JA UUDISTAA
  Seuraamme aktiivisesti aikaa, uskallamme uudistua ja vaatia muutosta.
 • JATKUVUUS
  Olemme vastuullinen ja aikaansaava edunvalvoja, alan kehittäjä ja yhteistyökumppani myös tulevaisuudessa.

Toiminta-ajatus

Kotitalousopettajien liitto ry on kotitalousalan asiantunteva edunvalvoja, joka edistää jäsenten ammatillista osaamista, laajentaa alan tunnettuutta ja arvostusta sekä kehittää alan toimintaympäristöjä vahvan paikallistoiminnan, kattavien yhteistyöverkostojen ja aktiivisen yhteiskunnallisen keskustelun avulla.

Visio

Kotitalouden opetus 9. vuosiluokalla kattaa koko ikäluokan. Kotitalousopetus jatkuu peruskoulusta toiselle asteelle. Kotitalousosaamisen yhteiskunnallinen merkittävyys koko laajuudessaan tunnustetaan.

Tavoitealueet, menestystekijät ja mittarit

ENNAKOIMINEN

Seuraamme aktiivisesti yhteiskunnallista ja globaalia keskustelua ja ajassa olevia ilmiöitä. Toimimme tiiviissä yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa, ja tarkkailemme niiden reagointia ajan muutoksiin. Analysoimme ilmiöiden ja muutosten vaikutusta kotitalousalaan ja-opetukseen.

 • Suunnitelmallinen ja järjestelmällinen ilmiöiden ja yhteiskunnallisen keskustelun seuranta
 • Aktiivinen ja tavoitteellinen toimikuntatyöskentely
 • Strateginen sidosryhmätyöskentely
 • Jäsenyhdistysten paikallisen näkyvyyden hyödyntäminen
  • Toimikuntatyö on organisoitunutta, konkreettista ja tukee tavoitteiden saavuttamista.
  • Kotitaloutta koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun reagoidaan ja se edistää vaikuttamistyötä.

VAIKUTTAMINEN

Vaikuttamistyömme on aktiivista ja se keskittyy kolmeen strategisesti merkittävään teemaan: 9. luokan kotitaloustunnin pakollisuus, kotitalousopetuksen jatkumo 2. asteelle ja kotitalousalan yhteiskunnallisen merkityksen tunnustaminen.

 • Monikanavaisuuden hyödyntäminen poliitikkojen, virkamiesten, toimittajien ja alan muiden toimittajien suuntaan
 • Hyvien suhteiden ylläpitäminen merkittäviin sidosryhmiin
 • Liiton kannanottojen ja julkilausumien medianäkyvyyden maksimointi
  • Poliitikkojen ja virkamiesten osallistuminen keskusteluun
  • Kotitalouden merkitys näkyminen kansallisessa keskustelussa ja mediassa

JÄSENIIN PANOSTAMINEN

Tarjoamme yhteisön, jonka tuella kotitalousalan ammattilaiset voivat syventää ja laajentaa omaa ammatillista osaamistaan, ja jonka vahva yhteisöllisyys saa kotitalousalan ammattilaiset haluamaan olla jäsenenä.

 • Houkuttelevien, matalankynnyksen koulutusten ja tapahtumien järjestäminen
 • Paikallisyhdistysten osallistaminen liiton kehittämiseen ja toimintaan
 • Jäsenistön laaja-alaisen osaamisen hyödyntäminen
 • ”Me kotitalousalan asiantuntijat” -hengen nostaminen ja hyödyntäminen.
  • Koulutuksiin osallistuminen
  • Uusien kotitalousalan toimijoiden löytyminen
  • Paikalisyhdistysten aktiivisuus

HYVÄ TALOUDENPITO

Huolehdimme siitä, että liiton talous kohenee ja liitto pysyy vakavaraisena, jolloin liiton toiminnan jatkuvuus on turvattu, ja pystymme tarjoamaan entistä houkuttelevampaa jäsenyyttä.

 • Varainhankinnan kehittäminen
 • Jäsenyyden etujen kehittäminen
 • Tavoitteiden sovittaminen resursseihin
  • Vuosittainen positiivinen tulos
  • Jäsenmäärä