Avainsana: Kotitaloustutkimus

Haluatko kehittää kotitalousopetusta tutkimusperustaisesti?

Helsingin yliopiston opintosuunta toteutti keväällä 2020 kyselyn kotitalousopetuksen kestävyydestä opettajille, ja kysely tuotti yli 150 vastausta. Aineistosta on julkaistu tieteellinen artikkeli ruokataitoja koskien: Sekki, S.,…

Lue lisää

Tutkimus kotitalousopetuksen järjestämisestä Suomessa

Itä-Suomen yliopiston kotitalouden lehtori Johanna Hokkanen kerää yhdessä kandidaatin työtä tekevien kotitalousopettajaopiskelijoiden Julia Niemelä ja Kati Pennanen kanssa aineistoa tutkimukseen kotitalousopetuksen järjestämisestä Suomessa. Vastauksia toivotaan…

Lue lisää

Kiitos kestävistä jalanjäljistä, eläköön eläkepäivät!

Nopeasti muuttuvassa maailmassa elinikäisen oppiminen tärkeys korostuu pyrkiessämme luomaan kestävää elämäntyyliä, jotta elämä olisi laadukasta ja elämisen arvoista seuraavillekin sukupolville. Elinikäisellä oppimisella tarkoitetaan kaikkea elämän aikana tapahtuvaa oppimista elämän eri vaiheissa. Pitkän ja merkittävän elinikäisen oppimisen taipaleen kotitaloustieteen parissa on kulkenut Itä-Suomen yliopiston kotitaloustieteen vastuuprofessori Anna-Liisa Elorinne.

Lue lisää