KeKo: Moduuli 3. Kuluttajuus, osa 2

OSA 2.

Asiantuntijaluento:

Henna Syrjälä, dosentti, KTT Vaasan yliopisto markkinoinnin ja viestinnän yksikkö.

Aihe:

Mikä siinä on niin vaikeaa? Käsitteellinen jäsennys vastuullisuuden ristiriidoista ja mahdollisista ratkaisuista kuluttajatutkimuksen näkökulmasta.

Aikataulu:

luento: 13.2.2021 kello 10:00-12:00

Luento esitetään kerran ja sen voi myöhemmin katsoa nauhoitteena.

Luentoon liittyvät tehtävät aukeavat Classroomissa lauantaina 13.2.2021

Otteita aiheesta:

Dosentti KTT Henna Syrjälä toimii Vaasan yliopiston markkinoinnin ja viestinnän yksikössä yliopistotutkijana. Hänen tutkimuksessaan korostuu kulttuurinen näkökulma kuluttamisen monimuotoisiin ja ristiriitaisiin arjen ilmiöihin sekä tutkimuksen muutosta ajava (transformatiivinen) luonne. Hän on tutkinut vastuullisen kuluttamisen ohella mm. lemmikkeihin liittyvää kuluttamista, vähävaraisuutta, nuoria aikuisia, pelaamista ja pelillistämistä, kulutuskäytäntöjä sekä kuluttajaidentiteettiä ja toimijuuksia.

Luento sopii Vuosisuunnitelman teemoihin osioissa 6, 7 ja 8 (kevät)

Date

13 helmikuun 2021
Expired!

Time

10:00 - 12:00