Hallinto

Ylin päätösvalta Kotitalousopettajien liitossa kuuluu sen jäsenyhdistyksille, jotka käyttävät päätösvaltaansa vuosikokouksessa, joka pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.

Vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja hallituksen varsinaiset jäsenet sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtaja johtaa hallituksen työskentelyä ja edustaa yhdistystä ja hallitusta hallituksen kokousten välillä. Puheenjohtaja toimii myös toiminnanjohtajan esimiehenä. Lisäksi puheenjohtaja valvoo hallituksen päätösten kirjaamista ja toimeenpanoa.

Kotitalousopettajien liitto ry:ssä hallitus voi asettaa toimikuntia tekemään jotain tiettyä työtä tai tehtävää. Tällaisia voivat olla esimerkiksi valmistelutyö, selvitystyö tai seurantatyö. Toimikunta voi myös esittää hallitukselle tehtäviä, joita se näkisi tärkeäksi tehdä.

Kotitalousopettajien liitto ry:n hyvän hallintotavan ohjeistukset löydät näistä ohjeistuksista: