Toimikunnat

Kotitalousopettajien liitto ry:ssä liittohallitus asettaa toimikunnat tekemään jotain tiettyä työtä tai tehtävää. Tällaisia voivat olla esimerkiksi valmistelutyö, selvitystyö tai seurantatyö. Toimikuntien kokoukset ovat kuitenkin avoimia jäsenistölle, ja jäsenet voivat pyytää mukaan toimikuntaan. Mikäli haluat osallistua toimikunnan kokoukseen tai toimikuntatyöhön, olethan yhteydessä toimikunnan puheenjohtajaan tai toiminnanjohtajaan.

Globaalivastuun toimikunnan tavoitteena on lisätä kotitalousopettajien ymmärrystä omasta roolistaan globaalivastuun kantajana ja siihen kasvattajana. Vastuullisten valintojen ymmärtäminen on yhä enenevässä määrin merkittävää globaalisti, yhteiskunnallisesti kuin yksittäisen kotitalousopettajan näkökulmasta. Myös uusi opetussuunnitelma painottaa kestävää kehitystä ja sen globaalia ulottuvuutta opetuksessa.

Toimikunnan puheenjohtaja on Minttu Virkki.

Pedagoginen toimikunta seuraa ja tiedottaa eri koulutusmuotojen muutoksista jäsenistölle, laatii asiantuntijalausuntoja ja -kannanottoja ja kartoittaa sekä ideoi täydennyskoulutusta. Toimikunnan tehtävänä on myös pitää yllä yhteistyötä Aineopettajien liiton (AOL) Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajiston (POE) sekä Opettajien Ammattijärjestön (OAJ) kanssa.

Toimikunnan puheenjohtaja on Tuija Laine, tuija.koti@gmail.com.

Tulevaisuustoimikunta seuraa ja tiedottaa kotitalouden alan tulevista ilmiöistä ja muutoksista, joita tapahtuu paikallisesti ja valtakunnallisesti. Toimikunta luo ehdotuksia näiden pohjalta tukemaan liiton muuta toimintaa mm. ideoita koulutuksiin, edunvalvontaan jne. Tulevaisuustoimikunta tekee yhteistyötä muiden liiton toimikuntien kanssa.

Toimikunnan puheenjohtaja on Kirsi Huhtanen kirsihuhtanen@hotmail.com.

Viestintätoimikunta ideoi, suunnittelee ja kehittää liiton viestintää.

Toimikunnan puheenjohtaja on Minna Vanhala.

Toimikuntien tulevat kokoukset

No event found!

Toimikunnalle esitettävät asiat on toimitettava toimikunnan puheenjohtajalle viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta.