Att vara hushållslärare

Hushållsläraren är expert på att bemästra vardagen

Som ämneslärare i huslig ekonomi kan man arbeta både inom skolvärlden eller som rådgivare inom olika branscher både inom den privata och offentliga sektorn.

Hushållsläraren kan arbeta i den grundläggande utbildningen, gymnasium och medborgarinstitut.

Även yrkesskolor och institut kan erbjuda arbetsplatser för hushållslärare. Förutom läroanstalter kan hushållslärare arbeta med uppgifter inom bland annat industrin och den kommersiella sektorn samt rådgivning. Det finns även ett flertal som arbetar med catering och renhållning.

Oberoende av arbetsuppgift är hushållsläraren en expert på olika vardagliga aktiviteter i hemmen. Kunskapen är till fördel för samhället och den enskilda familjen. Vi hushållslärare kan förmedla vidare perspektiv på ekologisk och etisk konsumtion, hemmets ekonomi, matkultur, hantering av sysslor i hemmet samt att bemästra vardagen och livet.

Hushållslärare som yrke

De som är medlemmar i Hushållslärarförbundet är utbildad hushållslärare, de som gått utbildningen, yrkeslärare och studeranden inom huslig ekonomi.

Som ämneslärare i huslig ekonomi kan man arbeta både inom skolvärlden eller som rådgivare inom olika branscher både inom den privata och offentliga sektorn.

Hushållsläraren kan arbeta i den grundläggande utbildningen, gymnasium och medborgarinstitut.

Även yrkesskolor och institut kan erbjuda arbetsplatser för hushållslärare. Förutom läroanstalter kan hushållslärare arbeta med uppgifter inom bland annat industri, affär samt rådgivning. Det finns även ett flertal som arbetar med catering och renhållning.

Oberoende av arbetsuppgift är hushållsläraren en expert på olika vardagliga aktiviteter i hemmen. Kunskapen är till fördel för samhället och den enskilda familjen. Vi hushållslärare kan förmedla vidare perspektiv på ekologisk och etisk konsumtion, hemmets ekonomi, matkultur, hantering av sysslor i hemmet samt att bemästra vardagen och livet.