Kotitalous-oppiaine

Kotitalous perusopetuksessa

Perusopetuksessa kotitalous on yksi taide- ja taitoaineista. Se tarjoaa oppilaalle monipuolisen mahdollisuuden oppia käytännössä ruoanvalmistuksen, leivonnan, kodinhoidon kuin vaatehuollon perusteita. Näiden käytännön työtaitojen lisäksi merkittäviä ovat myös yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen sekä tiedon hankinta- ja käsittelytaitojen omaksuminen. Perusopetuksen pienimpänä oppiaineena (vain 1% koko perusopetuksen tunneista) kotitalousopetus valmistaa oppilaita ottamaan vastuuta myös omasta kodista. Kotitalous on ainut oppiaineista, joissa makuaistin kautta tapahtuva oppiminen on käytössä.

Nykyisen opetussuunnitelman mukaan kotitaloutta opetetaan kaikille yhteisenä oppiaineena luokalla 7, jolloin ainetta opiskellaan yleensä kolme tuntia / viikko. Koulu voi jaksottaa tuntimäärän jaksolukujärjestyksiin, jolloin tuntien määrä vaihtelee eri jaksoissa, tai jopa siirtää tunteja myöhemmille luokille. Yleensä kuitenkin luokilla 8–9 kotitaloutta opiskellaan valinnaisaineena. Käytännönläheisenä ja suoraan jokapäiväiseen elämään sovellettavana kotitalous onkin yksi yläkoulun suosituimmista valinnaisaineista.

Kotitalous lukio-opetuksessa

Kotitaloutta tarjotaan joissakin edistyksellisissä lukioissa kursseina (esim. Kalevan lukio, Tampere; Töölön lukio, Helsinki; Apollon lukio, Helsinki; Oriveden lukio, Evijärven lukio). Kotitalous on taitoaine, joka perustuu moneen tieteenalaan. Keskeistä on opiskelijan itsenäinen tiedon soveltaminen käytännön toimintaan. Lukion kotitalouden opinnot koostuvat yleensä kolmesta kurssista (à 38 h), joista viimeinen on lukiodiplomikurssi. Diplomin suorittaminen edellyttää kahden edellisen kotitalouden kurssin suorittamista.

Lukiossa opetus on jatkumoa perusopetuksen kotitalousopetukselle ja se on luonteeltaan erilaista kuin kotitalouden ammattilinjoilla tapahtuva opiskelu. Siinä missä ammattikoulutus tähtää ammatin suorittamiseen ja taitojen kehittämiseen niin että oppilas pärjäisi työelämässä, lukion kotitalousopetuksessa tähdätään opiskelijoiden henkilökohtaisten kotitaloustaitojen kehittämiseen.

Kotitalous vapaassa sivistystyössä

Kotitalousopettajia työskentelee myös vapaan sivistystyön parissa. Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat mm. kansalaisopistot, kansanopistot, työväenopistot ja muut opintokeskukset. Kotitalousopettajat työskentelevät usein tuntiopettajina tai ainealueen suunnittelijaopettajina. Tehtävänimikkeestä riippuen kotitalousopettajalle voi kuulua opettamisen lisäksi mm. raaka-ainehankintoja, tilojen ylläpitoa, kurssikokonaisuuksien suunnittelua ja lähiesimiestyötä.

Kansalaisopistojen kotitalousopetus muodostuu pääsääntöisesti ruoanvalmistus- ja kodinhoitokursseista sekä kotitalouden ainealueen luennoista, joita järjestetään laajasti eri aiheista. Kansalaisopistot voivat kohdentaa opetusta myös erilaisille ryhmille, kuten senioreille tai maahanmuuttajaäideille. Jotkin kansalaisopistot ovat saaneet myös perusopetuksen alaisia erityistehtäviä, kuten järjestää alueensa aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen. Monissa vapaan sivistystyön oppilaitoksissa voi suorittaa myös hygieniapassin.

Kaikkien opistojen kurssiohjelmat ovat opistokohtaisia. Parhaan kuvan esimerkiksi asuinpaikkakuntasi opiston tarjonnasta ja mahdollisuuksista saat selaamalla kyseisen opiston kurssiopasta tai käymällä opiston verkkosivuilla.

Katso lisää