Liitto

Kotitalousopettajien liitto ry

Kotitalousopettajien liitto ry:n tarkoituksena on sääntöjensä mukaisesti luoda yhteishenkeä ja lisätä yhteenkuuluvuutta eri toimialoilla työskentelevien kotitalousopettajien ja alan ammatillisten opettajien kesken, työskennellä kotitalouden aseman edistämiseksi ja tukea jäsenyhdistystensä toimintaa sekä parantaa jäsenistön ammatillista, koulutuksellista, taloudellista ja yhteiskunnallista asemaa.

Liitolla on kaksi työntekijää: toiminnanjohtaja ja projektipäällikkö. Toiminnanjohtaja hoitaa liiton juoksevat asiat, auttaa verkostoineen jäsenistöä erilaisissa kotitalousopetuksen pulmakysymyksissä, edustaa liittoa monissa yhteistyöelimissä ja ylläpitää jäsenrekisteriä. Projektipäällikkö vetää Kestävää kotitalousopetusta -hanketta.

Kotitalousopettajien liitto ry järjestää jäsenilleen ajankohtaista ja laadukasta koulutusta liittyen kaikkiin kotitalouden osa-alueisiin sekä didaktiikkaan. Keväällä järjestetään alan suurimmat koulutuspäivät, joissa esiintyy kotitalousalaan liittyvien alojen vahvoja asiantuntijoita ja koulutuspäivien aiheita ruoditaan erilaisissa työpajoissa. Koulutuspäivillä on mukana myös alan uutuuksia esitteleviä mielenkiintoisia näytteilleasettajia. Myös kesällä ja syksyllä järjestetään pienemmät koulutuspäivät.

Erilaisia verkkokoulutuksia järjestetään pitkin vuotta, aiheina muun muassa kuluttajuus, talous, maku ja ruokakasvatus, pedagogiikka, asunnon ja tekstiilien hoito sekä ympäristö.

Liiton pääviestintäkanavat ovat liiton verkkosivut sekä liiton jäsenkirjeet: Toiminnanjohtajan kirje ja Viesti puheenjohtajalta.

Liittoon kuuluu 18 jäsenyhdistystä, jotka järjestävät tapahtumia paikallisesti lähellä jäseniä: retkiä, matkoja, koulutuksia, juhlia ja teemailtoja. Tapahtumissa paitsi oppii uutta, myös tapaa kollegoja, verkostoituu ja voimaantuu!