Kotitalousalan tutkimus

Kotitaloustiede

Kotitaloustiede tutkii kotitaloutta sekä yksilöiden ja perheiden käytännön toimintaa. Kotitaloustieteessä on keskeistä arkikäytäntöihin liittyvän toiminnan ymmärtäminen sekä toimintaedellytysten kehittäminen ulottuen ihmisen koko elämänkaaren alueelle.

Kotitaloustieteen tutkimuksessa tavoitellaan kokonaisnäkemystä kotitalouden toiminnasta ja siinä korostuvat taitojen lisäksi toiminnan sosiaalisten, kulttuuristen ja kasvatuksellisten ilmiöiden avaaminen. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat mm. miten arkielämään liittyvät toimintakäytännöt muotoutuvat, miten erilaiset tekijät integroituvat toiminnassa ja millaisia yksilöllisiä, yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia merkityksiä kotitalouden toimintaan liittyy. Kyse on aina ihmisistä ja heidän toiminnastaan sekä toiminnan yhteyksistä ympäröivään yhteiskuntaan ja luontoon.

Tutkimus Suomen yliopistoissa

Helsingin yliopisto: Kotitalouspedagogiikan tutkimus
(linkitetty 11.1.2021)

Itä-Suomen yliopisto: Kotitaloustieteen tutkimus
(linkitetty 11.1.2021)

Åbo Akademi: Slöjdvetenskap och hushållsvetenskap – Forskning och Forskare
(linkitetty 11.1.2021)