Opettajasta yhteisöosaajaksi

Kotitalousopettajien liitto järjestää lukuvuonna 2022–2023 opettajille suunnatun yhteisöosaajatäydennyskoulutuksen. Koulutus soveltuu kaikille opetustyössä oleville opettajille riippumatta oppiaineesta tai opetusasteesta. Koulutus on osallistujille maksuton.

Opettajasta yhteisöosaajaksi -täydennyskoulutuksen tavoitteena on kehittää opettajan omia valmiuksia kehittää oman työyhteisön, koulun ja luokan, hyvinvointia lisäämällä koulun yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Opettajasta yhteisöosaajaksi -täydennyskoulutus kehittää opettajista proaktiivisia hyvinvointiagentteja, jotka omalla toiminnallaan pystyvät edistämään omaa ja muiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä, viihtyvyyttä – henkistä hyvinvointia työyhteisössä!

Opettajasta yhteisöosaajaksi -täydennyskoulutus antaa opettajille välineitä ennaltaehkäistä väsymystä, henkistä pahoinvointia, stressiä, uupumusta, ja löytää arjen tilanteista väyliä positiivisen kierteen syntymiseen. Teemoina ovat haastavat oppilaskohtaamiset, haastavat kohtaamiset työyhteisössä, ajan riittäminen – työ ja vapaa-aika sekä stressin hallinta – uupumuksesta jaksamiseen.

Mitä minä voin tehdä?

Täydennyskoulutuksessa keskitytään yksilön hyvinvointiin, mutta koko kouluyhteisön näkökulma huomioidaan. Mitä yksittäinen opettaja voi tehdä? Tämä on yksi tärkeimmistä ja konkreettisimmista kysymyksistä.

Jos haluat työskennellä työyhteisössä, jossa tervehditään ja hymyillään, on sinun itsesi tervehdittävä ja hymyiltävä!

Opettajasta yhteisöosaajaksi -täydennyskoulutuksessa keskitytään yhden opettajan keinoihin muuttaa omaa ympäristöään onnellisemmaksi ja hyväksyvämmäksi. Osallistujat saavat laajasti tietoa ja arkeen sopivia yhteisöosaamisen työkaluja. Kurssin käynyt opettaja on perehtynyt työhyvinvointiin ja voi käyttää osaamistaan hyödyksi omassa työssä ja koko kouluyhteisössä.

Täydennyskoulutuksen ohjelma

Täydennyskoulutus suoritetaan verkko-opintoina syksyn 2022 ja talven 2023 aikana. Koulutukseen sisältyy neljä moduulia, joissa jokaisessa on kaksi osiota:

 1. Haastavat oppilaskohtaamiset (0,5 op)
  • 22.11.2022 kello 16:00–18:00
   HAASTAVAT TUNTEET KOULUSSA
   Saija Viljakainen, asiantuntija, Mieli ry
  • 8.2.2022 kello 15:30–17:00
   OSTRAKISMISTA OSALLISUUTEEN
   Niina Junttila, professori, Turun yliopisto
 2. Haastavat kohtaamiset työyhteisössä (0,5 op)
  • 12.11.2022 kello 11:00–13:00
   VAELLUS OMAN TYÖN MAISEMISSA
   Minna Rimpiläinen, Logoart -taideterapiaohjaaja, Elämäntaidekouluttaja, Avekki -kouluttaja, Koulutuskeskus Mooli
  • 14.2.2022 kello 15:00–17:00
   RATKAISUJA HAASTAVIIN KOHTAAMISIIN TYÖYHTEISÖSSÄ
   Peter Peitsalo, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos
 3. Ajan riittäminen – työ ja vapaa-aika (0,5 op)
  • 11.1.2023 kello 16:30–18:00
   VÄHEMMÄN ON ENEMMÄN – NÄE OLENNAINEN OPETUSTYÖSSÄ
   Juha T. Hakala, professori ja filosofi
  • 21.1.2023 kello 11:00–13:00
   TEHOKKUUDEN TAIKA – NÄIN VOIT ELÄÄ OPETTAJANA ENEMMÄN
   Leo Stranius, yhteiskunnallinen vaikuttaja
 4. Stressin hallinta – uupumuksesta jaksamiseen (0,5 op)
  • 13.12.2022 kello 15:30–18:00 (1. osa)
  • 24.1.2023 kello 15:30–18:00 (2. osa)
   ELINTAVAT TASAPAINOON – HYVINVOINTIA JA VOIMAA ARKEEN
   Minna Aittasalo, vanhempi tutkija, UKK-instituutti
   Annika Taulaniemi, erikoissuunnittelija, UKK-instituutti
  • 1.2.2023 kello 16:30–18:30
   HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ – STRESSIN SIETÄMISTÄ VAI OMIEN RAJOJEN LÖYTÄMISTÄ?
   Jenni Rihti, Mielenterveyden keskusliitto

Jokaisen luennon tai työpajan jälkeen osallistujat saavat lyhyen käytännön tehtävän, jonka palauttamiseen on aikaa kahdesta viikosta kuukauteen. Näiden tehtävien pohjalta täydennyskoulutuksen päätteeksi julkaistaan opas, jonka avulla omaa yhteisöosaamista voi edelleen kehittää.

Opettaja voi osallistua joko yhteen moduuliin tai suorittaa kaikki. Yhteen moduuliin kuuluu 2 osiota. Nämä käytyään saa 0,5 opintopistettä ja todistuksen. Koko kurssin suorittanut saa todistuksen, josta näkyy osallistuminen kaikkiin moduuleihin ja kaikki opintopisteet.

Luennot ovat osallistavia ja niissä on mahdollisuus päästä tekemään ryhmätöitä ja keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa. Tämän vuoksi olisi erittäin toivottavaa, että luennoille pääsisi osallistumaan. Siksi aikataulu on suunniteltu niin, että luennoille on mahdollista osallistua työn ohella. Useimmat luennot myös tallennetaan, ja ne ovat katsottavissa rajoitetusti jälkikäteen. Luentojen tallenteet ja tehtävät tulevat kurssin omaan Classroomiin, johon pääset kirjautumaan, kun olet ilmoittautunut kurssille ja saanut kurssikirjeen.

Ilmoittaudu täältä mukaan Opettajasta yhteisöosaajaksi -täydennyskoulutukseen >>

Ilmoittautuneille lähetetäänkurssikirje, kutsu verkkoluennoille sekä -työpajoihin lähempänä ajankohtaa sekä kirjautumisohjeet täydennyskoulutuksen Cassroomiin.


Lisätietoja:

Eveliina Yli-Heikkilä
kehityspäällikkö
eveliina.yli-heikkila@kotitalousopettajat.fi
045 3136 190

Koulutus on osallistujille maksuton.