Kulttuuriympäristön tekijät, Young European Heritage Makers -kilpailu

Kulttuuriympäristön tekijät, Young European Heritage Makers -kilpailu kutsuu esittelemään lapsille ja nuorille tärkeää kulttuuriperintöä. Kouluissa kilpailuun voidaan osallistua opetuksessa, aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja kerhotoiminnassa sekä myös maksuttomassa harrastustoiminnassa koulupäivän yhteydessä.

Kilpailuun voivat osallistua alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten ryhmät. Kilpailun tämän vuoden teemana on Elävä perintö. Elävä perintö on aineetonta kulttuuriperintöä, kuten tapoja, taitoja ja tarinoita. Elävä perintö on muun muassa juhlaa ja arkea, pelejä ja leikkejä, käsityötaitoja ja ruokaperinteitä, musiikkia ja tanssia, suullista perinnettä ja luontoa koskevaa tietotaitoa. Siihen kuuluvat myös rakennusten, pihojen, maisemien ja metsän käytön ja hoidon taidot sekä tavat.

Kilpailu on osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä, European Heritage Days -tapahtumakokonaisuutta, jota vietetään Euroopan neuvoston ja Euroopan komission aloitteesta.

Kilpailusarjat

  • 6–11-vuotiaat (2012–2017 syntyneet). Ryhmän koko on vapaa.
  • 11–17-vuotiaat (2006–2011 syntyneet). Ryhmän koko 2–5 henkilöä.

 Osallistumisaika

  • 28.2.2024 saakka

 Kuinka kilpailuun osallistutaan?

  1. Tutkikaa yhdessä lapsille ja nuorille tärkeää kulttuuriperintöä ja etsikää vastausta kysymykseen: Mitä on meidän eurooppalainen elävä kulttuuriperintömme?
  2. Esitelkää elävää perintöänne tekemällä siitä enintään viiden minuutin pituinen video tai valokuva, maalaus, piirustus tai muu visuaalinen esitys sekä sitä täydentävä enintään 800 sanan pituinen teksti.
  3. Ladatkaa työnne kilpailun sivulle.

Kilpailutehtävän tekemiseen liittyviä havaintoja, elämyksiä ja oppimiskokemuksia sekä lapsille ja nuorille tärkeää elävää perintöä voi jakaa sosiaalisessa mediassa: #KulttuuriympäristönTekijät #HeritageMakers

Palkinnot

Molempien sarjojen paras työ palkitaan 200 euron rahapalkinnolla ja pääsee osallistumaan Euroopan laajuiseen Young European Heritage Makers -kilpailuun. Tuomaristona toimii Euroopan kulttuuriympäristöpäivien työryhmä.

Euroopan parhaiden ryhmien töistä kootaan näyttely Strasbourgiin. Lisäksi Euroopan parhaiden töiden tekijät 11–17-vuotiaiden sarjassa saavat mahdollisuuden matkustaa Strasbourgiin Euroopan neuvoston vieraiksi.

Kilpailun sivu