Luukku 5

Joulu yksin

Joulu ei ole kaikille ilon, valon ja yhdessäolon juhlaa. Moni viettää joulua tahtomattaan yksin tai kokee itsensä yksinäiseksi seurassakin. Jouluun liitetyt mielikuvat ja odotukset yhteisöllisyydestä voivat syventää yksinäisyyden kokemusta. Myös erilaiset sairaudet tai huolet, ongelmat tai päihteidenkäyttö voivat varjostaa joulun viettoa. Joulusta on muodostunut myös merkittävä kulutusjuhla, jonka vuoksi ulkopuolisuuden kokemusta voivat aiheuttaa köyhyys ja vähävaraisuus. Nämä kaikki teemat koskettavat myös monia lapsia ja nuoria.

Tutkimusten mukaan yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevista tytöistä noin neljäsosa koki koronakeväänä 2021 itsensä yksinäiseksi melko usein tai jatkuvasti. Pojista joka kymmenes koki yksinäisyyttä säännöllisesti. (Lähde: Turun yliopisto.) Lapsiperheköyhyys puolestaan koskettaa joka yhdeksättä lasta (lähde: Itla).

Muistetaan siis jouluna ihan jokaista; myös yksinäistä, sairasta, väsynyttä tai vähävaraista. Ja jos koet itse yksinäisyyttä, muista, että ympärillä on ihmisiä, jotka voivat auttaa.

Tietoa ja tilastoja lapsiperheköyhyydestä:

Tietoa yksinäisyydestä:

Vähävaraisten lasten ja perheiden hyväksi järjestettäviä joulukeräyksiä: