Helka Körkkö vetämään Kestävää kotitalousopetusta -hanketta

Elokuun alussa Kotitalousopettajien liitto ry:ssä aloitti työnsä hallintotieteiden maisteri Helka Körkkö (kuvassa vasemmalla). Hän toimii projektipäällikkönä Kestävää kotitalousopetusta -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kestävän kehityksen osaamista ja ymmärrystä kotitalousopettajien parissa. Hanke on käynnissä lukuvuoden 2020–2021 ajan.

Helka Körköllä on vahva kokemus kehittämishankkeiden johtamisesta järjestöissä. Hän on toiminut aikaisemmin muun muassa Suomen Setlementtiliitossa aluekehittämishankkeen hankejohtajana.

Helka kiinnostui Kotitalousopettajien liiton Kestävää kotitaloutta
-hankkeesta erityisesti sen ajankohtaisen ja yhteiskunnallisesti merkittävän sisällön takia.

– Kotitalousopetuksessa on valtava potentiaali, ja opettajat ovat avainasemassa, kun nuoret opettelevat kestäviä kotitaloustaitoja. Sen ymmärtäminen, että jokainen voi arkisilla teoilla vaikuttaa ympäristömme säilymiseen monimuotoisena, on aikuisiksi kasvavalle sukupolvelle ensiarvoisen tärkeää. Hankkeessa innostaa myös se, että sillä voidaan tuoda esiin kotitalousopettajien työn merkityksellisyys, Körkkö pohtii.

Helka itse seuraa aktiivisesti yhteiskunnallista keskustelua, politiikkaa ja kulttuuria. Kesät hän haluaa viettää Berliinissä ja vapaa-ajan lastensa ja koiriensa kanssa. Helkaan saa olla yhteydessä ja hän mielellään tutustuu liiton jäseniin.

Kestävää kotitalousopetusta -hanke pähkinänkuoressa

Kestävää kotitalousopetusta -hankkeen tavoitteena on kehittää kotitalousopetuksen pedagogiikkaa perusopetuksessa. Tämä tapahtuu lisäämällä opettajien kestävään kehitykseen liittyvää tietopohjaa ja opetustaitoja sekä vahvistamalla kestävän kehityksen näkökulmaa kotitalousopetuksen – mutta samalla koko koulun – toimintakulttuurissa. Koulutuksen voi suorittaa verkko-opetuksena joko kokonaan tai osittain.

Hanke pohjautuu keväällä 2020 tuotettuun kestävän kehityksen mukaista kotitalousopetusta -opetusmateriaaliin. Täydennyskoulutuksen ydinsisällöt ovat samat kuin kotitalousoppiaineen OPS:ssa, mutta näkökulma on kestävässä kehityksessä. Koulutuksen tavoite on saada opettajat päivittämään omaa osaamistaan vastuullisuuden, kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen osalta sekä lisäämään kestävän kehityksen näkökulmaa yhdeksi kotitalousopetuksen punaisista langoista.

Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.


Lisätietoja koulutuksen sisällöistä ja siihen osallistumisesta tulee lähiviikkoina!

Lisätietoja hankkeesta:

Helka Körkkö
projektipäällikkö
045 313 6190
helka.korkko@kotitalousopettajat.fi


OPH rahoittaa rgb