Taide- ja taitoaineet lisäävät oppilaiden ja kotien hyvinvointia

Taide- ja taitoaineiden opetus elää nyt poikkeuksellista aikaa. Oman oppiaineen ydintä on käsillä tekeminen, työvälineet ja materiaalit, oppilaan kohtaaminen ja yhteistyö. Miten saada tällainen materiaaleista, työvälineistä ja läsnäolosta koostuva opetus siirrettyä etäopetukseksi? Tehtävä saattaisi kuulostaa mahdottomalta, ellei Suomessa olisi niin ammattitaitoisia ja päteviä taide- ja taitoaineiden opettajia! Ei ollut kulunut kuin kaksi päivää etäopetukseen siirtymisestä, kun taide- ja taitoaineiden opettajat olivat jo julkaisseet monilla alustoilla kaikkien käytettäväksi laadukkaita etäopetusmateriaaleja ja tehtäväpaketteja.

Jokaisella peruskoululaisella on oikeus saada laadukasta opetussuunnitelman mukaista taide- ja taitoaineiden opetusta myös poikkeuksellisissa opetusjärjestelyissä. Juuri nyt taideja taitoaineiden tehtävä oppilaiden arjessa itse asiassa korostuu: mitä olisi elämä karanteenissa ilman kuvataidetta, liikkuvaa kuvaa, musiikkia, liikkumisen riemua tai käsillä tekemistä? Taide- ja taitoaineiden etäopiskelu mahdollistaa oppilaille monipuolista toimintaa, jolloin aikaa ei tarvitse viettää tietokoneen ruutua katsellen ja lopputuloksesta pääsee parhaimmillaan nauttimaan koko perhe.

Taito- ja taideaineiden hyvinvointia lisäävää sekä poikkeuksellisen arjen kuormitusta vähentävää merkitystä ei kuitenkaan kaikkialla ole ymmärretty. Joissain kunnissa on pohdittu taide- ja taitoaineiden opetuksen keskeyttämistä ja jopa erityisesti näiden aineiden aineenopettajien lomauttamista. Syiksi on esitetty keskittymistä tärkeisiin ja vähemmän tärkeisiin oppiaineisiin sekä opettajien kyvyttömyyttä opettaa taide- ja taitoaineita etäopetuksessa. Tällaiset puheet kuohuttavat aineenopettajia, jotka ovat käyttäneet valtavasti työtunteja järjestääkseen ja jatkaakseen lakisääteistä ja opetussuunnitelman mukaista taide- ja taitoaineiden opetusta poikkeuksellisen opetuksen aikana ja jakaakseen osaamistaan muille samassa tilanteessa oleville.

Taide- ja taitoaineiden merkitystä oppilaille, heidän henkiselle hyvinvoinnilleen ja yleissivistykselle, ei sovi aliarvioida. Ammattitaitoisen ja pätevän taide- ja taitoaineen opettajan ohjauksessa oppilas saa etäopetuksessa valtavasti iloa ja toivoa poikkeuksellisessa tilanteessa, helpotusta yksinäisyyteen, uusia oivalluksia ongelmanratkaisuihin ja toisenlaisesta oppimisesta sekä kartutettua kulttuurista pääomaansa. Taide- ja taitoaineet ovat osa kaikille tarkoitettua yleissivistävää koulutusta, ja niiden opetus etänä on aivan yhtä tärkeää kuin kaikkien muidenkin kouluaineiden. Kuntien säästötoimet eivät voi alkaa taide- ja taitoaineiden aineenopettajista.

Minna Hankala-Vuorinen, puheenjohtaja, Tekstiiliopettajaliitto TOL ry
Katja Uksila, puheenjohtaja, Kuvataideopettajat KUVIS ry
Minna Vanhala, puheenjohtaja, Kotitalousopettajien liitto ry
Kasper Salin, puheenjohtaja, LIITO – Liikunnan ja Terveystiedon opettajat ry
Jouni Haapakoski, puheenjohtaja, Koulujen Musiikinopettajat ry (KMO)