Kategoria: Liitto vaikuttaa

Kotitaloustunneilla nuoria ohjataan yhdessä elämiseen

Suomalaisen koulun on oltava paikka, jossa on turvallista oppia ja opettaa. Koulujen turvallisuus on noussut jälleen surullisella tavalla keskusteluun. Helsingissä peruskoulussa tapahtui puukotus, jossa 13-vuotiasta…

Lue lisää

Sanna Sekki edustamaan Kotitalousopettaja Väestöliiton hallitukseen

Yliopiston lehtori Sanna Sekki on valittu Väestöliiton hallitukseen kolmivuotiskaudeksi 2023-2025. Sekkiä ehdotti Kotitalousopettajien liitto ry, perusteena se, että Sanna Sekillä on erittäin vahva osaaminen nuorten…

Lue lisää

Lausunto ehdotuksesta perusopetuksen 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteereiksi

Kotitalousopettajien liitto ry on antanut Opetushallitukselle lausunnon ehdotuksesta perusopetuksen 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteereiksi. Mikä on näkemyksenne kriteeriluonnosten selkeydestä? Mistä löytyy kotitalouden opetuksen ja oppimisen tavoitteet?…

Lue lisää

Kotitalousopettajat vahvasti edustettuna Aineopettajaliitossa

Aineopettajaliitto AOL ry:n puheenjojhtajana vuonna 2022 jatkaa Kotitalousopettajien liitto ry:n Anneli Rantamäki. Perjantaina 21.1.2022 pidetyssä hallituksen kokouksessa valittiin toimihenkilöt ja työryhmät, ja Kotitalousopettajien liitto ry:n…

Lue lisää

Kannanotto kotitalouden opetuksen tarpeesta ja kotitalousopetuksen palauttamisesta toiselle asteelle

Kotitalousoppiaine on ainoa oppiaine, jonka tavoite on valmistaa nuoria oman arjen- ja elämän hallintaan. Vahva kotitaloustaitojen osaaminen, mm. ravinto- ja talousosaaminen sekä yhdessä elämisen osaaminen,…

Lue lisää

Kotitalousopettajien liitto ry:n neuvottelutavoite-esitys

Sisältö on tarkoitettu vain Kotitalousopettajien liiton jäsenille. Kirjaudu jäsensivuille täältä>>.
Jos olet jäsen, mutta sinulla ei ole tunnusta, otathan yhteyttä toimisto@kotitalousopettajat.fi.

Jos et ole vielä jäsen, liity täältä>>

Innehållet är endast avsett för medlemmar i Hushållslärarnas förbund ry. Logga in här>>.
Om du är medlem men inte har inloggnings ID, vänligen kontakta toimisto@kotitalousopettajat.fi.

Om du inte är medlem, bli medlem här>>

Lue lisää

Kotitalousopettajien liitto ry:n neuvottelutavoite-esitys

Sisältö on tarkoitettu vain Kotitalousopettajien liiton jäsenille. Kirjaudu jäsensivuille täältä>>.
Jos olet jäsen, mutta sinulla ei ole tunnusta, otathan yhteyttä toimisto@kotitalousopettajat.fi.

Jos et ole vielä jäsen, liity täältä>>

Innehållet är endast avsett för medlemmar i Hushållslärarnas förbund ry. Logga in här>>.
Om du är medlem men inte har inloggnings ID, vänligen kontakta toimisto@kotitalousopettajat.fi.

Om du inte är medlem, bli medlem här>>

Lue lisää

POE: Opetustyön ydintä on kohtaamiset

Kotitalousopettajien liitto ry:n hallituksen jäsen Kristiina Puska oli edustamassa liittoa OAJ:n Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajiston (POE) seminaarissa 12.–13.11.2021. Puolivuosittain toistuvan seminaarin tavoitteena on käydä keskustelua opettajan…

Lue lisää

Aila Vuorikoski maa- ja metsätalousministeriön kouluruuan kehittämisohjelman työryhmään

Kotitalousopettajien liitto ry:n hallituksenjäsen Aila Vuorikoski on nimetty maa- ja metsätalousministeriön kouluruuan kehittämisohjelman työryhmään. Toimikausi Alkaa 1.11.2021 ja päättyy pääministeri Marinin hallituksen toimikauden loppuun, kuitenkin…

Lue lisää

Lausunto ehdotuksesta Suomen talousosaamisen edistämisen kansalliseksi strategiaksi

Oikeusministeriö on pyytänyt Kotitalousopettajien liitto ry:ltä lausuntoa ehdotuksesta Suomen talousosaamisen edistämisen kansalliseksi strategiaksi. 1. Mitä suomalaisten talousosaamiseen liittyviä tilanne- tai olosuhdetekijöitä olisi erityisesti otettava huomioon…

Lue lisää