Kestävää kotitalousopetusta

Kestävä kehitys ja ilmastoajattelu osaksi omaa opetusta

Kestävää kotitalousopetusta -täydennyskoulutus antaa opettajalle tiedon ja taidon ottaa kestävä kehitys läpileikkaavaksi teemaksi omaan opetustyöhön.

KOULUTUS ON ILMAINEN JA TAPAHTUU VERKOSSA!

Miksi toimit kuluttajana kuten toimit? Voiko oppilaat saada tekemään vegaaniruokaa myös kotona –  ja miksi sitä edes pitäisi tehdä? 

Kestävää kotitalousopetusta -täydennyskoulutuksen opiskelu tapahtuu kuuntelemalla mielenkiintoisia asiantuntijaluentoja erilaisista kestävän kehityksen näkökulmista sekä tekemällä käytännönläheisiä harjoituksia. Harjoituksissa työstetään materiaalia opetuskäyttöön ja syntyneet tuotokset kerätään yhteiseen materiaalipankkiin. Materiaalipankki on hankkeen lopussa kaikkien opettajien käytettävissä.

KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ

Kestävää kotitalousopetusta -täydennyskoulutuksen tavoitteena on vahvistaa opettajien kestävän kehityksen tietopohjaa ja opetustaitoja ja tätä kautta kehittää kotitalousopetuksen pedagogiikkaa ja koulujen toimintakulttuuria. Täydennyskoulutuksen ydinsisällöt ovat samat kuin kotitalousoppiaineen Opetussuunnitelmassa, mutta näkökulma on kestävässä kehityksessä. 

Täydennyskoulutus pohjautuu keväällä 2020 valmistuneeseen Kestävän kehityksen mukaista kotitalousopetusta -vuosisuunnitelmaan, jonka on koostanut Tuire Perry, ja joka on tuotettu yhteistyössä WWF Suomen kanssa.

Opinnot koostuvat viidestä eri moduulista

(yhteensä 5 opintopistettä)

Voit suorittaa kaikki moduulit  tai vain itseäsi eniten kiinnostavat.
Opinnoista saa opintopisteitä ja kaikkien käytyjen moduulien jälkeen todistuksen siitä, että on perehtynyt kestävään kehitykseen ja sen opettamiseen.

Aikataulu ja tarkemmat tiedot

Koulutus alkaa 10.10.2020 Orientaatio-moduulilla. Tarkemmat tiedot kurssin sisällöstä ja aikataulusta löytyy moduulien omilta sivuilta.

Luennot voi kuunnella suorana ilmoitettuna päivämääränä ja kellon aikana. Silloin pääsee myös keskustelemaan asiantuntijan kanssa. Jos aika ei sovi, luennon voi katsoa ja kuunnella nauhoitteena ja tehtävät tehdä itsenäisesti.

Moduuli 4. Asuminen ja moduuli 5. Yhteenveto järjestetään talvella ja keväällä 2021. Niistä tulee tarkempaa tietoa syksyn aikana.

Luennot ja materiaalit ovat suomeksi, mutta workshoppien tehtävät on mahdollista suorittaa myös ruotsinkielellä.

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen täältä!

Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.