Moikkaaminen, hymy, hyväksyvä katse, pienet hyvät teot, kannustavat viestit

Hyvää yhdessä -täydennyskoulutuksen neljännellä luennolla käsiteltiin luovia menetelmiä osallisuuden rakentamisessa ja kokeiltiin matalan kynnyksen osallisuusharjoitteita. Kouluttajana toimi Lasten ja nuorten säätiön asiantuntija Anna Jussilainen.

Osallisuuden vahvistaminen luokassa, on opettajan työn suuri voimavara. Osallisuuden tunne ja turvallinen ryhmä motivoivat oppilaita osallistumaan opetukseen ja osallisuutta kokeva oppilas myös kokee pystyvänsä vaikuttamaan omiin ja yhteisiin asioihin. Ihan yksinkertaisesti voi kiteyttää, että osallisuus lisää hyvinvointia ja toisaalta syrjäytyminen on osallisuuden ulkopuolelle jäämistä.

Osallisuuden vahvistaminen luokassa, on opettajan työn suuri voimavara.

Miten osallisuutta sitten voi lisätä: luomalla arvostavan ja kaikille turvallisen ilmapiirin (ks. hyvää yhdessä -luento ”Turvallisuus 1.”), tukemalla vertaissuhteita ja lisäämällä vuorovaikutusta, välittämällä tunnetta, että nuoren ajatuksilla, tunteilla ja mielipiteillä on merkitystä.


Seuraava Hyvää yhdessä -luento on keskiviikkona 1.12.2022, kello 16:30–18:00. Kouluttajana toimivat Ensi- ja turvakotienliitto ry:n Katri Kyllönen, Lapsityön asiantuntija, Perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyö sekä Milja Harju, asiantuntija, ero lapsiperheessä -tiimi. Aiheena on eron vaikutukset lapsiin ja tietoa eroauttamisen tavoista ja palveluista, tietoa lähisuhdeväkivallasta ja/tai sen vaikutuksesta lapseen, sekä kuinka ottaa turvallisuus ja turvattomuus puheeksi lasten kanssa.


Ilmoittaudu mukaan Hyvää yhdessä -koulutukseen tästä: Hyvää yhdessä – Ilmoittautuminen.